مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

انتشار جلد اول مجموعه کتابشناسی تحلیلی وانتقادی رفاه و سیاستگذاری


جلد اول مجموعه کتابشناسی تحلیلی و انتقادی رفاه و سیاستگذاری اجتماعی، از سری کتاب‌های تحلیلی و انتقادی موسسه عالی پژوهش منتشر شد.

منتشر شده در تاریخ 1396/04/27 - 7 ماه پیش
به گزارش مجله اینترنتی راه ما، این کتاب به کوشش رضا امیدی و مهدی سلیمانیه تهیه شده است و در آن ۱۸ نفر از متخصصین و پژوهشگران حوزه‌های رفاه و سیاست‌های اجتماعی، بیش از ۲۰ اثر مطرح در این حوزه را معرفی، تحلیل و نقد کرده‌اند.
موسسه عالی پژوهش، در حوزه رفاه و تامین اجتماعی فعالیت می‌کند و تلاش کرده است تا به مرجعی برای آثار این حوزه تبدیل شود و کاستی‌های فعالیت‌های پژوهشی و دانشگاهی را در این زمینه پوشش دهد.
نتیجه همکاری جمعی و همفکری این پژوهشگران، معرفی و تحلیل انتقادی بیش از ۲۰ اثر مطرح در حوزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی است. در شرایط فعلی در ایران، به نظر می‌رسد که میدان علوم‌اجتماعی، آنچنان که باید و شاید به نقد، تحلیل و معرفی آثار تولید شده نپرداخته است.
از یک‌سو پژوهش‌ها و متون ترجمه شده از زبان‌های دیگر، چه در مرحله گزینش برای ترجمه و چه در مرحله‌ی معرفی اثر به اهالی علوم اجتماعی و مخاطبان گسترده‌تر و چه پس از انتشار و قرار گرفتن در دستور کار مطالعه، ارجاع و تدریس در نهادهای آموزشی و پژوهشی و چه در مرحله‌ی کاربست و تجویز به سیاستگزاران، آنچنان که باید مورد تحلیل انتقادی دقیق قرار نمی‌گیرند.
معرفی نویسندگان کتاب‌ها، زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل گیری آثار و ادعاهای نویسنده یا نویسندگان در غالب اوقات مورد سنجش دقیق قرار نمی‌گیرند. دستاوردها و دانشی که در این کتاب‌ها ارائه می‌شوند، اغلب به عنوان امری بی‌مکان و بی‌زمان، نگریسته می‌شوند که یا به کلی رد یا به کلی مورد پذیرش قرار می‌گیرند و یا در یک ترکیب کلاژگونه‌ی ناهمخوان با گزاره‌های بی‌مکان و بی‌زمان دیگر در کنار یکدیگر صف می‌کشند.
هدف این کتابشناسی‌ها، در گام نخست، هدفی توصیفی است تا تصویری حتی‌الامکان واقعی‌تر از آورده‌ها و داشته‌های حوزه علمی موضوع کتابشناسی ارائه شود. هدف دوم این متون، تعیین جایگاه این آثار و دستاوردهای آنها در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است تا ویژگی زمان‌مند و مکان‌مند آن‌ها احیا شوند. در گام سوم، سنجش کیفیت گزاره‌های مورد ادعای آثار از خلال تعیین نسبت آن اثر با ادبیات آن حوزه در سطح جهانی و ملی مورد نظر بوده‌است. دو گام نخست، ماهیتی توصیفی‌تر و گام سوم، ماهیتی تحلیلی و انتقادی‌تر دارند.
کتاب‌هایی که در این کتابشناسی نقد و بررسی شده‌اند، عبارتند از: نظریه رفاه؛ سیاست اجتماعی چیست؟ (معرفی تحلیل و نقد از مجتبی بیات)، نظریه‌های رفاه جدید (دریا فلسفی)، موضوعات و رهیافت‌های سیاست گذاری اجتماعی (زهره سروش‌فر)، سیاستگذاری اجتماعی (زهرا وکیل)، مقدمه‌ای بر سیاستگذاری اجتماعی (مونا خورشیدی)، سیاست اجتماعی؛ بنیان‌های مفهومی و نظری (ابوذر قاسمی‌نژاد)، رفاه (یاشار دارالشفاء)، آناتومی رفاه اجتماعی (صحرا اکرامی)، سیاست اجتماعی و توسعه (محسن جعفری مقدم)، جهانی شدن و دولت رفاه (کمال رضوی، فهیمه بهرامی)، دولت رفاه در اروپا (حسام سلامت)، تأمین اجتماعی در اروپا: توسعه یا تعطیل  (مونا خورشیدی)، دولت رفاه و حمایت‌های اجتماعی: راهبردهای فقرزدایی (یاشار د ارالشفاء)، محیط زیست و سیاست اجتماعی (فرهاد بذرافکن)، سیاستگذاری اجتماعی در خاورمیانه (یاسر باقری)، نظام رفاه اجتماعی در جهان: مطالعه تطبیقی (شیما غلامرضا کاشی)، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران: ضرورت‌های برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مهسا اسد الله نژاد)، اسلام و تامین اجتماعی، مبانی و راهکارهای حمایتی  و بیمه‌ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی (رضا امیدی)، الگوهای تامین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب (محمدرضا قرائی).
مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در نظر دارد تا جلدهای آتی این کتابشناسی را با موضوع «عدالت» به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل جهان معاصر منتشر کند. مجلدات آتی نیز با همکاری بیش از ۳۰ نفر از پژوهشگران حوزه‌های مرتبط با موضوع از رشته‌های مختلف علمی در یک همکاری بین رشته‌ای در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است