مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

۲۰۸ روز میانگین توقف پرونده های جذب اساتید در دانشگاه ها


میانگین مدت زمان توقف پرونده های جذب اساتید در دانشگاه ها در سال جاری، ۲۰۸ روز اعلام شد.

منتشر شده در تاریخ 1396/11/16 - 13 روز پیش
به گزارش خبرنگار مهر، میانگین مدت زمان توقف پرونده های سامانه ای در مرکز جذب و دانشگاه ها در سال ۹۶ که در  جلسات هیات مرکزی جذب بررسی شده، اعلام شد.
میانگین توقفی که یک هزار و ۲۸۳ پرونده جذب در ۱۱۸ دانشگاه داشته،   ۲۰۸ روز بوده است. همچنین مدت میانگین توقف این یک هزارو ۲۸۳ پرونده جذب اعضای هیات علمی در مرکز جذب وزارت علوم ۳۱ روز بوده است.
میانگین مدت زمان بررسی رزومه اعضای هیات علمی، تا تایید دبیر جذب و ثبت در دبیرخانه مرکز جذب در دانشگاه ها، برای همه یک هزار و ۲۳۸  پرونده ۲۰۸ روز تقویمی است.
البته با در نظر نگرفتن ۱۱۷ پرونده ای که فرایند بررسی رزومه تا تایید دبیر جذب و ثبت در دبیرخانه مرکز جذب برای آنها بیش از یک سال زمان برده، میانگین مدت زمان برابر ۱۷۳ روز تقویمی است.
همچنین از تعداد یک هزار و ۲۸۳ پرونده دریافت شده، در سامانه جامع جذب، تعداد ۳۸۳ پرونده دارای نقص بوده است که میانگین زمان فرایند دریافت پرونده و رفع نقص تا طرح در هیات مرکزی برای این پرونده ها ۴۸ روز است.
با کنار گذاشتن پرونده های دارای نقص، میانگین مدت زمان دریافت پرونده تا طرح در هیات مرکزی برای ۹۰۰ پرونده ای که نقص نداشته اند، برابر ۲۳ روز تقویمی است.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است