Google Sponsorship Advertise

خرید شارژ و بسته اینترنتی همراه اول، ایرانسل و رایتل

شارژ نیاز دارید؟ بسته اینترنتی لازم دارید؟ با شارژل همه چی تو سه سوت!

بهبود معیشت جوامع روستایی با اصلاح روش‌های تولید محصول


نماینده فائو در ایران گفت: اصلاح روش‌های پایش تولید و بهره‌وری کشاورزی فرصت‌های گوناگونی برای معیشت جوامع روستایی فراهم خواهد کرد.

منتشر شده در تاریخ 1396/07/20 - 2 ماه پیش
خبرگزاری مهر: نماینده فائو در ایران گفت: اصلاح روش‌های پایش تولید و بهره‌وری کشاورزی فرصت‌های گوناگونی برای معیشت جوامع روستایی فراهم خواهد کرد. «استر کیش لاروش» نماینده موقت فائو در ایران در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان فائو در قالب پروژه ارتقای سامانه پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با بیان اینکه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) همکاری نزدیکی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارد تا در حوزه‌های ظرفیت‌سازی، سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی‌ها، تولید محصولات، بهداشت دام، مدیریت شیلات جنگل‌ها و همچنین برنامه‌های اضطراری و احیایی کمک‌های فنی خود را ارائه کند، اظهار داشت: در همین راستا پایش و تحلیل نظام‌های تولید کشاورزی یکی از اولویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
وی اضافه کرد: پروژه حاضر با حمایت مالی بخش همکاری‌های فنی فائو و همچنین راهنمایی موثر وزارت جهاد کشاورزی ایران تدوین شده و اجرا می‌شود تا با دولت ایران به ویژه وزارت جهاد در حوزه پایش و تحلیل تولیدات کشاورزی همکاری کند. هدف نهایی این پروژه حمایت از تدوین تکنیک‌ها، سیاست‌ها و شرایط مناسب سرمایه‌گذاری برای دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی است.
نماینده موقت فائو در ایران ادامه داد: هدف اصلی پروژه استقرار نمونه اولیه یک سیستم پایش کشاورزی در سه استان دارای اولویت است تا کیفیت اطلاعات و گزارش‌های کشاورزی را با استفاده از فناوری جغرافیایی بهبود دهد.
کیش لاروش اضافه کرد: پروژه حاضر روش‌های پایدار برای جمع‌آوری داده‌های میدانی را شناسایی خواهد کرد تا با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده توسط دفاتر استانی، آمار‌های اصلاح شده، هماهنگ و منسجمی تولید شود.
وی گفت: در همین راستا جدیدترین فناوری‌های دسترسی لحظه به لحظه به داده‌های ماهواره‌ای مانند ماهواره سنتینل ۲ برای تهیه اطلاعات مزارع، ارزیابی کیفیت داده‌های تولید محصول (بر اساس شاخص‌های سنجش از راه دور) و نیز شناسایی فرآیند‌های فصلی محصولات در سطح ملی به کار گرفته خواهند شد.
کیش لاروش با بیان اینکه این پروژه همچنین از تصاویر ماهواره‌ای برای بررسی و پایش مجموعه‌ای از محصولات در استان‌های منتخب بهره خواهد برد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی ایران و نهاد‌های دولتی فعال در حوزه کشاورزی می‌توانند با به کارگیری تصاویر ماهواره‌ای چندمنظوره، اطلاعات لحظه به لحظه دریافت کرده و از آن در پایش مزارع استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه تصویب استراتژی‌های جدید برای بهبود تولید کشاورزی و پایش آن مستلزم تهیه سریع آمار دقیق و جامع در حوزه کشاورزی است، تصریح کرد: اصلاح روش‌های پایش تولید و بهره‌وری کشاورزی فرصت‌های گوناگونی برای معیشت جوامع روستایی فراهم خواهد کرد. علاوه بر این اصلاح روش‌های پایش کشاورزی به ایجاد یک نظام بازار کشاورزی منتهی می‌شود که به نوبه خود بر شفافیت بازار غذا افزوده و هماهنگی در سیاست‌های مقابله با بی‌ثباتی در بازار‌های کشور را ارتقا می‌بخشد.
لاروش تاکید کرد: این پروژه تدوین رویکرد‌های نوآورانه در پایش کشاورزی را در اولویت قرار داده و بر شناسایی جدیدترین روش‌های تخمین میزان مساحت و بازدهی زمین از طریق ارزیابی روش‌های نوین پایش و نیز سنجش از راه دور متمرکز است.
نماینده موقت فائو در ایران تصریح کرد: این پروژه از ایجاد یک ظرفیت ملی در مجموعه‌ای از سازمان‌های گوناگون در سطوح مختلف دولت حمایت خواهد کرد تا کارکنان دولت را قادر سازد روش‌شناسی‌های ایجاد شده تحت این پروژه را به صورت کارآمدی مورد استفاده قرار داده و به سطح ملی بسط دهند.
کیش لاروش با بیان اینکه دستاورد‌ها و آموخته‌های این پروژه در سطح ملی گسترش داده خواهند شد و استراتژی‌های تهیه شده نیز برای تداوم پایداری در بلندمدت مفید خواهند بود، گفت: این پروژه مقدمه‌ای برای یک پروژه بزرگتر با حمایت مالی دولت خواهد بود که در جریان آن رویکرد‌های این پروژه برای تخمین مساحت و بازدهی زمین در سطح ملی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: بنده مایلم بر تعهد و حمایت کامل فائو از دولت جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی تاکید کنم.
خبرگزاری مهر: نماینده فائو در ایران گفت: اصلاح روش‌های پایش تولید و بهره‌وری کشاورزی فرصت‌های گوناگونی برای معیشت جوامع روستایی فراهم خواهد کرد.
«استر کیش لاروش» نماینده موقت فائو در ایران در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان فائو در قالب پروژه ارتقای سامانه پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با بیان اینکه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) همکاری نزدیکی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارد تا در حوزه‌های ظرفیت‌سازی، سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی‌ها، تولید محصولات، بهداشت دام، مدیریت شیلات جنگل‌ها و همچنین برنامه‌های اضطراری و احیایی کمک‌های فنی خود را ارائه کند، اظهار داشت: در همین راستا پایش و تحلیل نظام‌های تولید کشاورزی یکی از اولویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
وی اضافه کرد: پروژه حاضر با حمایت مالی بخش همکاری‌های فنی فائو و همچنین راهنمایی موثر وزارت جهاد کشاورزی ایران تدوین شده و اجرا می‌شود تا با دولت ایران به ویژه وزارت جهاد در حوزه پایش و تحلیل تولیدات کشاورزی همکاری کند. هدف نهایی این پروژه حمایت از تدوین تکنیک‌ها، سیاست‌ها و شرایط مناسب سرمایه‌گذاری برای دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی است.
نماینده موقت فائو در ایران ادامه داد: هدف اصلی پروژه استقرار نمونه اولیه یک سیستم پایش کشاورزی در سه استان دارای اولویت است تا کیفیت اطلاعات و گزارش‌های کشاورزی را با استفاده از فناوری جغرافیایی بهبود دهد.
کیش لاروش اضافه کرد: پروژه حاضر روش‌های پایدار برای جمع‌آوری داده‌های میدانی را شناسایی خواهد کرد تا با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده توسط دفاتر استانی، آمار‌های اصلاح شده، هماهنگ و منسجمی تولید شود.
وی گفت: در همین راستا جدیدترین فناوری‌های دسترسی لحظه به لحظه به داده‌های ماهواره‌ای مانند ماهواره سنتینل ۲ برای تهیه اطلاعات مزارع، ارزیابی کیفیت داده‌های تولید محصول (بر اساس شاخص‌های سنجش از راه دور) و نیز شناسایی فرآیند‌های فصلی محصولات در سطح ملی به کار گرفته خواهند شد.
کیش لاروش با بیان اینکه این پروژه همچنین از تصاویر ماهواره‌ای برای بررسی و پایش مجموعه‌ای از محصولات در استان‌های منتخب بهره خواهد برد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی ایران و نهاد‌های دولتی فعال در حوزه کشاورزی می‌توانند با به کارگیری تصاویر ماهواره‌ای چندمنظوره، اطلاعات لحظه به لحظه دریافت کرده و از آن در پایش مزارع استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه تصویب استراتژی‌های جدید برای بهبود تولید کشاورزی و پایش آن مستلزم تهیه سریع آمار دقیق و جامع در حوزه کشاورزی است، تصریح کرد: اصلاح روش‌های پایش تولید و بهره‌وری کشاورزی فرصت‌های گوناگونی برای معیشت جوامع روستایی فراهم خواهد کرد. علاوه بر این اصلاح روش‌های پایش کشاورزی به ایجاد یک نظام بازار کشاورزی منتهی می‌شود که به نوبه خود بر شفافیت بازار غذا افزوده و هماهنگی در سیاست‌های مقابله با بی‌ثباتی در بازار‌های کشور را ارتقا می‌بخشد.
لاروش تاکید کرد: این پروژه تدوین رویکرد‌های نوآورانه در پایش کشاورزی را در اولویت قرار داده و بر شناسایی جدیدترین روش‌های تخمین میزان مساحت و بازدهی زمین از طریق ارزیابی روش‌های نوین پایش و نیز سنجش از راه دور متمرکز است.
نماینده موقت فائو در ایران تصریح کرد: این پروژه از ایجاد یک ظرفیت ملی در مجموعه‌ای از سازمان‌های گوناگون در سطوح مختلف دولت حمایت خواهد کرد تا کارکنان دولت را قادر سازد روش‌شناسی‌های ایجاد شده تحت این پروژه را به صورت کارآمدی مورد استفاده قرار داده و به سطح ملی بسط دهند.
کیش لاروش با بیان اینکه دستاورد‌ها و آموخته‌های این پروژه در سطح ملی گسترش داده خواهند شد و استراتژی‌های تهیه شده نیز برای تداوم پایداری در بلندمدت مفید خواهند بود، گفت: این پروژه مقدمه‌ای برای یک پروژه بزرگتر با حمایت مالی دولت خواهد بود که در جریان آن رویکرد‌های این پروژه برای تخمین مساحت و بازدهی زمین در سطح ملی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: بنده مایلم بر تعهد و حمایت کامل فائو از دولت جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی تاکید کنم.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است