مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

تکثر احزاب در ایران و مخاطرات آن


احزاب سیاسی یکی از پایه های توسعه سیاسی در جوامع محسوب می شوند که همزمان با بسامان کردن رقابت‌های سیاسی، نقش ویژه‌ای در ثبات بخشی و پایدارسازی نظام‌های سیاسی ایفا می کنند. با این حال نبود احزاب قدرتمند و تعدد احزاب سدی در برابر کارکردهای سازنده آن ها است.

منتشر شده در تاریخ 1396/07/19 - 4 ماه پیش
نشانگر پویایی فضایی سیاسی و چشم اندازی مثبت نسبت به مشارکت سیاسی است. با وجود احزاب فراوان در ایران، غالبا این احزاب فاقد فراگیری و گستره هستند و به تنهایی توان کار حزبی ندارند.
در میان جریان های سیاسی دو جریان اصلی اصلاح طلب و اصولگرا وجود دارد. فضای رقابت میان این دو جریان پویایی و ثبات سیاسی را فراهم می کند. بر این اساس، این جریان ها می توانند به مثابه 2 بال، تعادل و توزیع قدرت را در نظام سیاسی حفظ کنند.
1- احزاب به عنوان نهادهایی هستند که بخشی از خواسته های افراد و گروه های مختلف را پوشش می دهند. از این رو وجود احزاب تا حدودی مطالبات را محقق می سازد اما نکته ای که نمی توان از نظر دور داشت این است که وجود احزاب متعدد و کم توان، نمی تواند چنین امری را محقق سازد.
3- بیشتر احزاب در ایران، حزب های موسمی، فصلی یا اتفاقی هستند و در زمان نزدیک به انتخابات سر بر می آورند و پس از برگزاری انتخابات و تا زمانی که دوباره فعال شوند به لاک خود فرو می روند. این مساله نشانگر نادیده گرفته شدنِ تدوام فعالیت حزبی به عنوان بخشی از کارآمدی احزاب است.
همچنین قائم به شخص بودن احزاب یکی دیگر از مهمترین آسیب هایی است که منجر به ضعف و عدم کار حزبی می شود. به عبارتی دیگر تا زمانی که حزب متکی به فرد و شخص باشد و کار گروهی و دستورالعمل حزبی مورد لحاظ قرار نگیرد، احزاب نمی توانند کارایی لازم داشته باشند.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است