مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

رشد چشمگیر بارش‌ها در شمال کشور


بررسی میزان بارش های ثبت شده از ابتدای سال آبی جاری تا امروز نشان از رشد قابل توجه بارش ها در مناطق شمالی، شمال غربی و شمال شرقی کشور و همچنین خشکی و بی بارشی در مناطق جنوبی و شرقی ایران دارد.

منتشر شده در تاریخ 1396/07/19 - 4 ماه پیش
خبرگزاری تسنیم: کل ریزش‌های جوّی ایران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۹۶) تا پایان روز گذشته (هجدهم مهرماه) بالغ بر ۷.۲ میلی‌متر است. ثبت ۷.۲ میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته تنها ۲.۲ میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش ۲۲۷ درصدی بارش‌ها در سال جاری است.
همچنین میزان بارش‌های ایران در مدت مشابه در ۴۹ سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط ۳.۷ میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارش‌های سال جاری، از رشد ۹۵ درصدی بارش‌ها در سال آبی ۹۶ ــ ۹۵ حکایت دارد.
حجم بارش‌ها از ابتدای مهرماه ۹۵ تا پایان روز هجدهم مهر ماه سال گذشته ۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون مترمکعب بود، اما در مدت مشابه سال جاری حجم بارش‌ها با رشد ۶ میلیارد و ۶۴۶ میلیون مترمکعبی، به ۱۱ میلیارد و ۸۶۶ میلیون مترمکعب رسید.
در ایران ۶ حوضه اصلی آبریز داریم که شامل حوضه آبریز دریای خزر، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حوضه آبریز فلات مرکزی، حوضه آبریز مرزی شرق و حوضه آبریز قره‌قوم است.
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تا امروز ۷.۸ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۷۷۰۰ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت رشدی ۱۳ درصدی داشته است.
در حوضه آبریز دریای خزر از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۵۵.۳ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۲۵۴.۶ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت رشدی ۱۵۳.۷ درصدی داشته است.
در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان از ابتدای سال آبی جاری تا امروز هیچ بارشی ثبت نشده است.
در حوضه آبریز فلات مرکزی از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۱.۹ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۳۷.۵ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت رشدی ۵۸.۳ درصدی داشته است.
در حوضه آبریز مرزی شرق از ابتدای سال آبی جاری تا امروز هیچ بارشی ثبت نشده است.
در حوضه آبریز قره‌قوم از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۱.۸ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۷۰۰ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۱۰ درصدی داشته است.
خبرگزاری تسنیم: کل ریزش‌های جوّی ایران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۹۶) تا پایان روز گذشته (هجدهم مهرماه) بالغ بر ۷.۲ میلی‌متر است. ثبت ۷.۲ میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته تنها ۲.۲ میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش ۲۲۷ درصدی بارش‌ها در سال جاری است.
همچنین میزان بارش‌های ایران در مدت مشابه در ۴۹ سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط ۳.۷ میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارش‌های سال جاری، از رشد ۹۵ درصدی بارش‌ها در سال آبی ۹۶ ــ ۹۵ حکایت دارد.
حجم بارش‌ها از ابتدای مهرماه ۹۵ تا پایان روز هجدهم مهر ماه سال گذشته ۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون مترمکعب بود، اما در مدت مشابه سال جاری حجم بارش‌ها با رشد ۶ میلیارد و ۶۴۶ میلیون مترمکعبی، به ۱۱ میلیارد و ۸۶۶ میلیون مترمکعب رسید.
در ایران ۶ حوضه اصلی آبریز داریم که شامل حوضه آبریز دریای خزر، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حوضه آبریز فلات مرکزی، حوضه آبریز مرزی شرق و حوضه آبریز قره‌قوم است.
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تا امروز ۷.۸ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۷۷۰۰ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت رشدی ۱۳ درصدی داشته است.
در حوضه آبریز دریای خزر از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۵۵.۳ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۲۵۴.۶ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت رشدی ۱۵۳.۷ درصدی داشته است.
در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان از ابتدای سال آبی جاری تا امروز هیچ بارشی ثبت نشده است.
در حوضه آبریز فلات مرکزی از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۱.۹ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۳۷.۵ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت رشدی ۵۸.۳ درصدی داشته است.
در حوضه آبریز مرزی شرق از ابتدای سال آبی جاری تا امروز هیچ بارشی ثبت نشده است.
در حوضه آبریز قره‌قوم از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۱.۸ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۷۰۰ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۱۰ درصدی داشته است.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است