Google Sponsorship Advertise

خرید شارژ و بسته اینترنتی همراه اول، ایرانسل و رایتل

شارژ نیاز دارید؟ بسته اینترنتی لازم دارید؟ با شارژل همه چی تو سه سوت!

جهرمی: مسئولان نظام در برابر ضدانقلاب هم‌نظرند


وزیر ارتباطات گفت: دولت اجازه نمی‌دهد به بهانه برخورد با کانال‌های سیاسی و ضدانقلاب، فعالیت سیاسی و دسترسی مردم محدود شود. خط ضدانقلاب مشخص و همه مسئولان در برخورد با ضدانقلاب همسو هستیم.

منتشر شده در تاریخ 1396/07/17 - 2 ماه پیش
خبرگزاری فارس: محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم روز جهانی پست در جمع خبرنگاران درباره اظهارنظر‌های قوه قضائیه و دولت در موضوع تلگرام و کانال‌های ضدانقلاب اظهار داشت: هدف اصلی ضدانقلاب، ناراضی کردن مردم از بدنه انقلاب است.
وی گفت: حرف‌های ناروای برخی کانال‌ها را تأیید نمی‌کنیم هم‌چنان که در مورد شخص من، حرف‌های ناروا، تهمت‌پراکنی و دروغ‌پردازی انجام شد.
وی ادامه داد: اما اینکه بخواهیم به این واسطه حرکت کنیم و مردم را ناراضی کنیم صحیح نیست، هم‌چنان که امروز صبح خبری در خبرگزاری میزان خواندم که دادستان کل کشور تأکید کرده بود به دنبال بستن فضای مجازی نیستند و این اظهارنظر، سیگنال خوبی است که از نگاه مثبت ایشان خوشحال شدیم.
جهرمی گفت: باید ضدانقلاب و کسانی که این فضا را ناامن می‌کنند و آرامش روانی جامعه را برهم می‌زنند هدف قرار دهیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: دولت از گردش آزاد اطلاعات استقبال می‌کند. پلتفرم را مردم انتخاب کردند و باید تعامل کنیم که البته درباره ارزش‌های خود نیز پافشاری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اینکه درباره یک کانال ضدانقلاب یا مجموعه کانال‌های ضدانقلاب دو مجموعه نظام دعوای رسانه‌ای راه بیندازند معنا ندارد.
وی گفت: دولت و قوه قضائیه با فعالیت‌های خلاف شرع، دروغ‌پراکنی، خلاف دین، علیه امنیت عمومی، ایراد تهمت به مسئولان و حرف‌های بی‌پایه و اساس مخالفند.
وی ادامه داد: فضای مجازی را ایجاد نکرده‌ایم که عده‌ای امنیت روانی مردم و فضای کسب و کار را بر هم بزنند، پخش این شایعات برای برخی از مردم جذاب است، اما سرمایه‌گذاری در کشور را به خطر می‌اندازد، زیرا وقتی اعتماد از دستگاه قضائی و مدیریتی کشور از بین رود، اعتماد به سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: با جدیت فعالیت‌های خلاف و دروغ را پیگیری می‌کنیم.
جهرمی گفت: البته فضای سیاسی کشور باز است و نظرات مختلف مطرح می‌شوند و هر کسی مسئولیت صحبت‌های خود را دارد.
وی گفت: دولت موافق این نیست که با بهانه برخورد با کانال‌های سیاسی، برخی را هل دهند و بگویند این هم ضدانقلاب است. خط ضدانقلاب مشخص است، با ضدانقلاب مخالفیم و اجازه فعالیت به آن‌ها نمی‌دهیم و همه مسئولان در این عرصه، همسو، هم‌گام هم‌صحبت هستیم، اما در عرصه سیاسی، دولت اجازه محدودیت نمی‌دهد و با اینکه عده‌ای بخواهند با این عناوین فعالیت سیاسی و دسترسی مردم را محدود کنند موافق نیستیم.
وی تأکید کرد: کماکان دولت اجازه نمی‌دهد محدودیتی به واسطه برخی نظر‌های سیاسی بر مردم تحمیل شود.
خبرگزاری فارس: محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم روز جهانی پست در جمع خبرنگاران درباره اظهارنظر‌های قوه قضائیه و دولت در موضوع تلگرام و کانال‌های ضدانقلاب اظهار داشت: هدف اصلی ضدانقلاب، ناراضی کردن مردم از بدنه انقلاب است.
وی گفت: حرف‌های ناروای برخی کانال‌ها را تأیید نمی‌کنیم هم‌چنان که در مورد شخص من، حرف‌های ناروا، تهمت‌پراکنی و دروغ‌پردازی انجام شد.
وی ادامه داد: اما اینکه بخواهیم به این واسطه حرکت کنیم و مردم را ناراضی کنیم صحیح نیست، هم‌چنان که امروز صبح خبری در خبرگزاری میزان خواندم که دادستان کل کشور تأکید کرده بود به دنبال بستن فضای مجازی نیستند و این اظهارنظر، سیگنال خوبی است که از نگاه مثبت ایشان خوشحال شدیم.
جهرمی گفت: باید ضدانقلاب و کسانی که این فضا را ناامن می‌کنند و آرامش روانی جامعه را برهم می‌زنند هدف قرار دهیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: دولت از گردش آزاد اطلاعات استقبال می‌کند. پلتفرم را مردم انتخاب کردند و باید تعامل کنیم که البته درباره ارزش‌های خود نیز پافشاری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اینکه درباره یک کانال ضدانقلاب یا مجموعه کانال‌های ضدانقلاب دو مجموعه نظام دعوای رسانه‌ای راه بیندازند معنا ندارد.
وی گفت: دولت و قوه قضائیه با فعالیت‌های خلاف شرع، دروغ‌پراکنی، خلاف دین، علیه امنیت عمومی، ایراد تهمت به مسئولان و حرف‌های بی‌پایه و اساس مخالفند.
وی ادامه داد: فضای مجازی را ایجاد نکرده‌ایم که عده‌ای امنیت روانی مردم و فضای کسب و کار را بر هم بزنند، پخش این شایعات برای برخی از مردم جذاب است، اما سرمایه‌گذاری در کشور را به خطر می‌اندازد، زیرا وقتی اعتماد از دستگاه قضائی و مدیریتی کشور از بین رود، اعتماد به سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: با جدیت فعالیت‌های خلاف و دروغ را پیگیری می‌کنیم.
جهرمی گفت: البته فضای سیاسی کشور باز است و نظرات مختلف مطرح می‌شوند و هر کسی مسئولیت صحبت‌های خود را دارد.
وی گفت: دولت موافق این نیست که با بهانه برخورد با کانال‌های سیاسی، برخی را هل دهند و بگویند این هم ضدانقلاب است. خط ضدانقلاب مشخص است، با ضدانقلاب مخالفیم و اجازه فعالیت به آن‌ها نمی‌دهیم و همه مسئولان در این عرصه، همسو، هم‌گام هم‌صحبت هستیم، اما در عرصه سیاسی، دولت اجازه محدودیت نمی‌دهد و با اینکه عده‌ای بخواهند با این عناوین فعالیت سیاسی و دسترسی مردم را محدود کنند موافق نیستیم.
وی تأکید کرد: کماکان دولت اجازه نمی‌دهد محدودیتی به واسطه برخی نظر‌های سیاسی بر مردم تحمیل شود.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است