مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

جعفر کاشانی: همه می‌خواهند قهرمان را بزنند


جعفر کاشانی گله مند از حرف هایی که عنوان می کرد به اشتباه از او درباره برانکو گفته اند، بود وعصبانی وخسته دل، حرف از جدایی میزد .

منتشر شده در تاریخ 1396/07/16 - 4 ماه پیش
ورزش سه: جعفر کاشانی گله مند از حرف هایی که عنوان می کرد به اشتباه از او درباره برانکو گفته اند، بود وعصبانی وخسته دل، حرف از جدایی میزد .
رئیس هیئت مدیره پرسپولیس که عامل عمده موفقیت های زیربنایی باشگاه در 2سال گذشته از حیث تامین ورزشگاه شهید کاظمی برای پرسپولیس وگشودن برخی از راه کارهای مدیریت زیربنایی برای پرسپولیس بوده است می گوید من مگر حرف بدی زده ام که میگویم تلقی مدیریتی در تیمی که در کورس قهرمانی است با تیمی که قهرمان شده است تفاوت دارد؟
جعفر کاشانی می گوید:پرسپولیس که سال گذشته در کورس قهرمانی بود یک راه وروش مدیریتی وفنی داشت وامروز راه دیگری دارد، امروز همه ما در کارمان باید نگاهی تازه تر داشته باشیم.مگر مهدی طارمی امروز همان مهدی طارمی پارسال است؟ چرا باید از یک چنین قاعده منطقی ساده ای این حرف وحدیث ها را ساخت ؟
کاشانی ادامه داد:امروز همه میخواهند پشت این تیم را به خاک بمالند پی مجموعه باشگاه باید روئین تن باشد ودر همه زمینه ها رشد کند، من گفتم ومی گویم برای مواجهه با این شرایط تازه باید قدرت بیشتری داشته باشیم ودر همه موارد تغییرات رو به رشد داشته باشیم از جمله این که باید مثلا در بخش های مدیریت حقوق وامور بین الملل باید چنان تقویت شویم که مشکلات حقوقی که باعث کاهش قدرت واعتبار ومسائل روانی یک تیم می شود برایمان پیش نیاید، باید کاری کنیم که کمتر در بخش های مختلف اشتباه کنیم، درباره برانکو هم اگر چنین گفته باشم منطقی گفته ام که دیگاه مربی گری او در زمانی که در کورس قهرمانی بود با شرایط امروز باید تغییر دهیم!
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است