مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

تشکیل کمیته سه‌جانبه بورس، سازمان حسابرسی


کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه در بازارهای پیشرفته، وقتی یک نماد با صف‌های خرید یا فروش مواجه می‌شود، دامنه نوسان باز می‌گردد، گفت: نمادها نباید بیش از یکی دو روز بسته بماند.

منتشر شده در تاریخ 1396/07/16 - 4 ماه پیش
خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه در بازار‌های پیشرفته، وقتی یک نماد با صف‌های خرید یا فروش مواجه می‌شود، دامنه نوسان باز می‌گردد، گفت: نماد‌ها نباید بیش از یکی دو روز بسته بماند.
علیرضا سیری اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغ دستورالعمل جدید بازگشایی و توقف نماد‌ها را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: این اقدام قطعا به روان‌سازی بازار سرمایه و کارآیی بیشتر آن کمک خواهد کرد؛ در دنیا عموما، نماد‌ها بیش از یکی دو روز بسته نمی‌مانند، مگر اینکه اتفاق خیلی خاصی در شرکت رخ دهد؛ یعنی مساله‌ای بروز کند که نشود در یکی دو ساعت، اطلاعات را به بازار رساند.
کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: در بازار‌های پیشرفته، وقتی یک نماد با صف‌های خرید یا فروش مواجه می‌شود، دامنه نوسان باز می‌شود؛ به عنوان مثال، دامنه نوسان ۱۰ درصدی به ۲۰ یا ۵۰ درصد تغییر می‌کند؛ با این حال حتی اگر روی ۵۰ درصد صف خرید و فروش ادامه پیدا کرد، نماد بسته می‌شود و نهایتا چند ساعت به شرکت اجازه داده می‌شود که اطلاعات جدید را به بازار منعکس کند.
سیری ادامه داد: البته اگر شرکت اطلاعات جدیدی هم به بازار ندهد، نماد باز می‌شود و روی همان روند ادامه پیدا می‌کند؛ اما اگر اطلاعات خاصی اعم از مثبت و منفی، در شرکت نهان باشد و ارایه نشود، آن زمان مجازات‌های سختی برای مدیران آن نهاد در نظر می‌گیرند؛ به عبارت دیگر در تمام دنیا، این مساله به این سمت می‌رود که اولا نماد، صف خرید و فروش نشود؛ ثانیا اینکه یک نماد حتی برای دو یا سه روز متوقف نماند؛ بر این اساس، بسته بودن نماد، معنا پیدا نمی‌کند.
وی راهکار جدید سازمان بورس در بازگشایی و توقف نماد‌ها را کاملا عملیاتی توصیف کرد و گفت: یکی از اصول اولیه کارآیی این است که فرآیند انتقال اطلاعات خاص به سرمایه گذاران به حداقل زمان برسد. البته سازمان با آماده سازی سیستم کدال این کار را تا حدود زیادی انجام داده است؛ چرا که قبلا همین اطلاعات هم از طریق پست می‌آمد.
سیری خاطرنشان کرد: دستورالعمل جدید، در شرکت‌های زیرنظر خود سازمان بورس و در اختیار این سازمان مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، کاملا اجرایی است و بسیار هم به شفافیت بازار کمک می‌کند و طبیعتا هر چه شفافیت بالاتر، جذب منابع و سرمایه‌گذاری نیز در وضعیت مطلوب‌تری خواهد بود.
وی افزود: فقط در نماد‌هایی همچون بانکی‌ها از آنجا که لازم است تائیدیه‌ای هم از بانک مرکزی بگیرند، طبیعتا به هماهنگی‌های بیشتری نیاز است و حتما برگزاری جلسات مشترک بین سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی کارگشا خواهد بود
خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه در بازار‌های پیشرفته، وقتی یک نماد با صف‌های خرید یا فروش مواجه می‌شود، دامنه نوسان باز می‌گردد، گفت: نماد‌ها نباید بیش از یکی دو روز بسته بماند.
علیرضا سیری اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغ دستورالعمل جدید بازگشایی و توقف نماد‌ها را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: این اقدام قطعا به روان‌سازی بازار سرمایه و کارآیی بیشتر آن کمک خواهد کرد؛ در دنیا عموما، نماد‌ها بیش از یکی دو روز بسته نمی‌مانند، مگر اینکه اتفاق خیلی خاصی در شرکت رخ دهد؛ یعنی مساله‌ای بروز کند که نشود در یکی دو ساعت، اطلاعات را به بازار رساند.
کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: در بازار‌های پیشرفته، وقتی یک نماد با صف‌های خرید یا فروش مواجه می‌شود، دامنه نوسان باز می‌شود؛ به عنوان مثال، دامنه نوسان ۱۰ درصدی به ۲۰ یا ۵۰ درصد تغییر می‌کند؛ با این حال حتی اگر روی ۵۰ درصد صف خرید و فروش ادامه پیدا کرد، نماد بسته می‌شود و نهایتا چند ساعت به شرکت اجازه داده می‌شود که اطلاعات جدید را به بازار منعکس کند.
سیری ادامه داد: البته اگر شرکت اطلاعات جدیدی هم به بازار ندهد، نماد باز می‌شود و روی همان روند ادامه پیدا می‌کند؛ اما اگر اطلاعات خاصی اعم از مثبت و منفی، در شرکت نهان باشد و ارایه نشود، آن زمان مجازات‌های سختی برای مدیران آن نهاد در نظر می‌گیرند؛ به عبارت دیگر در تمام دنیا، این مساله به این سمت می‌رود که اولا نماد، صف خرید و فروش نشود؛ ثانیا اینکه یک نماد حتی برای دو یا سه روز متوقف نماند؛ بر این اساس، بسته بودن نماد، معنا پیدا نمی‌کند.
وی راهکار جدید سازمان بورس در بازگشایی و توقف نماد‌ها را کاملا عملیاتی توصیف کرد و گفت: یکی از اصول اولیه کارآیی این است که فرآیند انتقال اطلاعات خاص به سرمایه گذاران به حداقل زمان برسد. البته سازمان با آماده سازی سیستم کدال این کار را تا حدود زیادی انجام داده است؛ چرا که قبلا همین اطلاعات هم از طریق پست می‌آمد.
سیری خاطرنشان کرد: دستورالعمل جدید، در شرکت‌های زیرنظر خود سازمان بورس و در اختیار این سازمان مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، کاملا اجرایی است و بسیار هم به شفافیت بازار کمک می‌کند و طبیعتا هر چه شفافیت بالاتر، جذب منابع و سرمایه‌گذاری نیز در وضعیت مطلوب‌تری خواهد بود.
وی افزود: فقط در نماد‌هایی همچون بانکی‌ها از آنجا که لازم است تائیدیه‌ای هم از بانک مرکزی بگیرند، طبیعتا به هماهنگی‌های بیشتری نیاز است و حتما برگزاری جلسات مشترک بین سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی کارگشا خواهد بود
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است