مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

دل نگرانی آموزش عالی نسبت به عدم معرفی وزیر علوم


عضو کمیسیون آموزش عالی گفت: آموزش عالی نسبت به عدم معرفی وزیر علوم دل نگرانند.

منتشر شده در تاریخ 1396/07/15 - 4 ماه پیش
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون آموزش عالی گفت: آموزش عالی نسبت به عدم معرفی وزیر علوم دل نگرانند.
حبیب الله دهمرده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم معرفی وزیر علوم از سوی دولت اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت علوم با داشتن ظرفیت عظیم علمی نیروی متخصص برای نهاد‌ها و وزارت خانه‌های دیگر تامین میکند، عدم معرفی یک گزینه مناسب برای این وزارت خانه با گذشته زمان زیاد از معرفی کابینه جای تعجب دارد.
وی افزود: چه دلیلی دارد که رئیس جمهور طی این مدت نتوانسته است گزینه مناسبی برای وزارت علوم معرفی کند. این مسئله برای رئیس جمهور و خانواده آموزش عالی "بد" است و جای اشکال دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: خانواده آموزش عالی نسبت به این مسئله دل نگرانی دارند، زیرا نبود وزیر باعث می‌شود افراد با دلگرمی امورات خود را انجام ندهند و رکود ایجاد شود.
دهمره یادآور شد:رئیس جمهور فارغ از حزب و گروه، فردی که دارای دو عنصر تعهد و تخصص بود را انتخاب و به همراه کابینه معرفی میکرد.
وی با بیان اینکه ما در کمیسیون آموزش همواره از سوی همکاران در آموزش عالی و اصحاب رسانه برای این مسئله در جایگاه سوال هستیم، افزود: به عنوان کسی که در آموزش عالی مسئولیت داشتم، دلیل خاصی برای این مسئله نمیبینم و تعجب می‌کنم چرا تا کنون با وجود این ظرفیت علمی و متخصص در وزارت علوم گزین‌های برای این وزارتخانه انتخاب نشده است.
این نماینده مجلس در پایان گفت: از رئیس جمهور این انتظار را داریم عنصری با دو مشخصه تعهد و تخصص را برای این وزارت خانه معرفی کند. تعلل بیش از این در این امر پسندیده نیست و نه در شان رئیسجمهور و نه در شان آموزش عالی است که وزیر نداشته باشد.
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون آموزش عالی گفت: آموزش عالی نسبت به عدم معرفی وزیر علوم دل نگرانند.
حبیب الله دهمرده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم معرفی وزیر علوم از سوی دولت اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت علوم با داشتن ظرفیت عظیم علمی نیروی متخصص برای نهاد‌ها و وزارت خانه‌های دیگر تامین میکند، عدم معرفی یک گزینه مناسب برای این وزارت خانه با گذشته زمان زیاد از معرفی کابینه جای تعجب دارد.
وی افزود: چه دلیلی دارد که رئیس جمهور طی این مدت نتوانسته است گزینه مناسبی برای وزارت علوم معرفی کند. این مسئله برای رئیس جمهور و خانواده آموزش عالی "بد" است و جای اشکال دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: خانواده آموزش عالی نسبت به این مسئله دل نگرانی دارند، زیرا نبود وزیر باعث می‌شود افراد با دلگرمی امورات خود را انجام ندهند و رکود ایجاد شود.
دهمره یادآور شد:رئیس جمهور فارغ از حزب و گروه، فردی که دارای دو عنصر تعهد و تخصص بود را انتخاب و به همراه کابینه معرفی میکرد.
وی با بیان اینکه ما در کمیسیون آموزش همواره از سوی همکاران در آموزش عالی و اصحاب رسانه برای این مسئله در جایگاه سوال هستیم، افزود: به عنوان کسی که در آموزش عالی مسئولیت داشتم، دلیل خاصی برای این مسئله نمیبینم و تعجب می‌کنم چرا تا کنون با وجود این ظرفیت علمی و متخصص در وزارت علوم گزین‌های برای این وزارتخانه انتخاب نشده است.
این نماینده مجلس در پایان گفت: از رئیس جمهور این انتظار را داریم عنصری با دو مشخصه تعهد و تخصص را برای این وزارت خانه معرفی کند. تعلل بیش از این در این امر پسندیده نیست و نه در شان رئیسجمهور و نه در شان آموزش عالی است که وزیر نداشته باشد.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است