Google Sponsorship Advertise

خرید شارژ و بسته اینترنتی همراه اول، ایرانسل و رایتل

شارژ نیاز دارید؟ بسته اینترنتی لازم دارید؟ با شارژل همه چی تو سه سوت!

دل نگرانی آموزش عالی نسبت به عدم معرفی وزیر علوم


عضو کمیسیون آموزش عالی گفت: آموزش عالی نسبت به عدم معرفی وزیر علوم دل نگرانند.

منتشر شده در تاریخ 1396/07/15 - 12 روز پیش
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون آموزش عالی گفت: آموزش عالی نسبت به عدم معرفی وزیر علوم دل نگرانند.
حبیب الله دهمرده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم معرفی وزیر علوم از سوی دولت اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت علوم با داشتن ظرفیت عظیم علمی نیروی متخصص برای نهاد‌ها و وزارت خانه‌های دیگر تامین میکند، عدم معرفی یک گزینه مناسب برای این وزارت خانه با گذشته زمان زیاد از معرفی کابینه جای تعجب دارد.
وی افزود: چه دلیلی دارد که رئیس جمهور طی این مدت نتوانسته است گزینه مناسبی برای وزارت علوم معرفی کند. این مسئله برای رئیس جمهور و خانواده آموزش عالی "بد" است و جای اشکال دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: خانواده آموزش عالی نسبت به این مسئله دل نگرانی دارند، زیرا نبود وزیر باعث می‌شود افراد با دلگرمی امورات خود را انجام ندهند و رکود ایجاد شود.
دهمره یادآور شد:رئیس جمهور فارغ از حزب و گروه، فردی که دارای دو عنصر تعهد و تخصص بود را انتخاب و به همراه کابینه معرفی میکرد.
وی با بیان اینکه ما در کمیسیون آموزش همواره از سوی همکاران در آموزش عالی و اصحاب رسانه برای این مسئله در جایگاه سوال هستیم، افزود: به عنوان کسی که در آموزش عالی مسئولیت داشتم، دلیل خاصی برای این مسئله نمیبینم و تعجب می‌کنم چرا تا کنون با وجود این ظرفیت علمی و متخصص در وزارت علوم گزین‌های برای این وزارتخانه انتخاب نشده است.
این نماینده مجلس در پایان گفت: از رئیس جمهور این انتظار را داریم عنصری با دو مشخصه تعهد و تخصص را برای این وزارت خانه معرفی کند. تعلل بیش از این در این امر پسندیده نیست و نه در شان رئیسجمهور و نه در شان آموزش عالی است که وزیر نداشته باشد.
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون آموزش عالی گفت: آموزش عالی نسبت به عدم معرفی وزیر علوم دل نگرانند.
حبیب الله دهمرده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم معرفی وزیر علوم از سوی دولت اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت علوم با داشتن ظرفیت عظیم علمی نیروی متخصص برای نهاد‌ها و وزارت خانه‌های دیگر تامین میکند، عدم معرفی یک گزینه مناسب برای این وزارت خانه با گذشته زمان زیاد از معرفی کابینه جای تعجب دارد.
وی افزود: چه دلیلی دارد که رئیس جمهور طی این مدت نتوانسته است گزینه مناسبی برای وزارت علوم معرفی کند. این مسئله برای رئیس جمهور و خانواده آموزش عالی "بد" است و جای اشکال دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: خانواده آموزش عالی نسبت به این مسئله دل نگرانی دارند، زیرا نبود وزیر باعث می‌شود افراد با دلگرمی امورات خود را انجام ندهند و رکود ایجاد شود.
دهمره یادآور شد:رئیس جمهور فارغ از حزب و گروه، فردی که دارای دو عنصر تعهد و تخصص بود را انتخاب و به همراه کابینه معرفی میکرد.
وی با بیان اینکه ما در کمیسیون آموزش همواره از سوی همکاران در آموزش عالی و اصحاب رسانه برای این مسئله در جایگاه سوال هستیم، افزود: به عنوان کسی که در آموزش عالی مسئولیت داشتم، دلیل خاصی برای این مسئله نمیبینم و تعجب می‌کنم چرا تا کنون با وجود این ظرفیت علمی و متخصص در وزارت علوم گزین‌های برای این وزارتخانه انتخاب نشده است.
این نماینده مجلس در پایان گفت: از رئیس جمهور این انتظار را داریم عنصری با دو مشخصه تعهد و تخصص را برای این وزارت خانه معرفی کند. تعلل بیش از این در این امر پسندیده نیست و نه در شان رئیسجمهور و نه در شان آموزش عالی است که وزیر نداشته باشد.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است