مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

توضیح وزیر ارتباطات در مورد پیشنهادش به اپراتورها درباره اینترنت مجانی: ایران فقط تهران نیست


مجله اینترنتی راه ما: در تصویر زیر توضیح اینستاگرامی وزیر ارتباطات در مورد پیشنهادش به اپراتورها برای ارائه اینترنت مجانی در اماکن عمومی کشور را مشاهده می نمایید.