مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

آقای ريیس جمهور! از محافظه‌کاری خسته نشده اید؟


آقای ريیس جمهور! از چه می ترسید؟ از تضادهایی که مانع توسعه یافتگی است، خسته نشده اید؟ پس چه کس یا کسانی باید جامعه را به ریل توسعه یافتگی بازگردانده و به هدف برسانند؟!

منتشر شده در تاریخ 1396/07/12 - 4 ماه پیش
امید فراغت در روزنامه قانون نوشت: آقای ريیس جمهور! از چه می ترسید؟ از تضادهایی که مانع توسعه یافتگی است، خسته نشده اید؟ پس چه کس یا کسانی باید جامعه را به ریل توسعه یافتگی بازگردانده و به هدف برسانند؟!
با ورود شبکه های مجازی و اتصال به خرد جهانی، نظام ذهنی و رفتاری اکثریت ملت تغییر یافته و ممانعت های بی خودی که در فرآیند زمان نیز برای همگی به عینیت در خواهد آمد، آیا شما را به عنوان رييس اجرای قانون اساسی کشور بر آن نداشته که نقطه عطفی را در تاریخ پس از انقلاب به ثمر بنشانید؟!
آقای ريیس جمهور! نیک می دانید که مرجع‌های فکری مردم، پراکندگی پیدا کرده و اکثریت ملت به خوراک‌های داخلی توجهی ندارند چرا که احساس می‌کنند خوراک‌ها، استانداردهای تغذیه امروز را ندارند بنابراین چرا سعی نمی‌کنید از محافظه‌کاری بیش از حد خود خارج شوید و مسيري ديگر را در پيش گيريد؟! مگر پس ذهن تان این نیست که راهی باز کنید تا منتهی به آینده عقل پسند و عقلگرايي باشد؟ به نظر شما آیا با ادبیات های تکراری پیشین كه اين روزها بيش از گذشته به گوش مي‌رسد، نتیجه متفاوتی در آینده به دست خواهد آمد؟!
آقای ريیس جمهور! این درست که منافع سرزمینی، ملی و اسلامی در اولویت است اما اگر قدرت چسبندگی را در داخل ایجاد نکنید، آیا منافع ملی در نقطه ای که احتیاج به اتحاد دست جمعی است، ایجاد خواهد شد؟!
در شرایط حال حاضر که نسبت به بسياري اقدامات گذشته، تفاسیر و روایت های مختلفی به بیرون درز پیدا کرده است؛ آیا این تفاسیر، روایت‌ها و زوایای متعدد نگاه، باعث نخواهد شد تا مردم در نقاط کلیدی و حساس بر اساس خرد و منطق بیشتر نسبت به گذشته شان حرکت کنند؟!
آقای ريیس جمهور! فکر مي‌کنيم شما به این نظر رسیده اید که پیدا و پنهان بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری ها و مهم‌تر از همه عملکردها به روی صفحه نظاره مردم ریخته شده است و شما نیز بي‌تردید از این اتفاق خرسند هستید اما کنار عیان‌شدن بسیاری از عملکردها، آیا به همان میزان نقاط قوت وضعف نیز به بار نیاورده است؟!
آقای ريیس جمهور! چرا اين روزها سكوت فراواني كرده‌ايد و درباره موازی کاری ها سخن نمي‌گوييد؟ چرا درباره برخي از موضوعاتی که توسط عده‌اي و خارج از قانون رخ داده، سخن‌نمي‌گوييد؟ از چه موضوعي واهمه داريد؟! هیچ می دانید که ترس، تفکر را می خورد؟ کمترین درخواست این است که به مردم بگویید از چه واهمه دارید؟!
آقای ريیس جمهورى! مردم به شأنیت امنیت، صلح و ...واقف هستند اما از آن طرف به شأنیت مطالبات انسانی شان نیز واقف شده اند و دوست دارند مانند شهروندان درجه بالا زندگی کنند و از تمام حقوق شهروندی برخوردار باشند. زيرا آنان همان‌گونه که تربیت یافته ادبیات پیشین هستند، تربیت یافته ادبیات جدید وامروزي نیز شده‌اند! پس از شما مي‌خواهيم كه آنچه را به انجام برسانید که متناسب با تربیت یافتگی جدید است.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است