مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

صدور حکم قصاص برای قاتل بنیتا


سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم پرونده بنیتا صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده، البته متهم به لحاظ قتل عمد حکم قصاص نفس برایش صادر شده است، به لحاظ سایر مواردش احکام دیگری داشته که شنیدم تبعید هم در پرونده‌اش وجود دارد.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/26 - 5 ماه پیش
خبرگزاری فارس: اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درخصوص کشف مواد مخدر هم گفت: در خصوص احکامی که صادر شده اعم از مجازات اعدام و حبس ابد عددی ندارم اما باید بگویم که یکی از معضلات بسیاری از کشورها مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی است که آثار زیان بار صنعتی از سنتی‌ها هم بیشتر است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: درصدی از شرارت‌ها و قتل‌ها توسط همین افراد مصرف کننده رخ داده است، در همین شش ماه 160 هزار کیلوگرم مجموع مواد مخدر کشف شده است که پرونده آنها به دادسراها رفته که بیش از 3 هزار کیلو از آن هروئین بوده است.
وی ادامه داد: البته شاید قرار نبوده همه آنها در کشور توزیع شود اما اگر کمی از این هم در کشور توزیع می‌شدآثار سویی به همراه داشت، یک خانواده گرفتار می‌فهمد که این موضوع چه دردی دارد.
خبرنگار فارس پرسید: در هفته‌های اخیر تعدادی از افراد به دلایل نامعلومی بازداشت شده‌اند نظیر اقای بهشتی که برخی جریانات تلاش داشته‌اند این دستگیری‌ها را دستگیری‌های صنفی قلمداد کنند، مشخصاً بفرمایید آیا این دستگیری‌ها صنفی بوده یا علت دیگری داشته و اتهام این افراد چیست؟
اژه‌ای در پاسخ گفت: هیچ کسی به عنوان فرهنگی بودن بازداشت نمی‌شود اما تبلیغات ضد انقلاب حاکی از آن است که مثلاً این تعداد خبرنگار شده است، در حالی که هیچ کس به عنوان یک مذهب یا یک شغل خاص دستگیر نمی‌شود چه بسا یک فرد شیعه نمازخوان هم دستگیر می‌شود.
وی ادامه داد: تفاوتی نمی‌کند چه کسی دارای چه حرفه و تفکر و مذهبی باشد به عنوان داشتن مذهب و صرف یک عقیده بازداشت نمی‌شود اما اگر یک روزنامه نگار جرمی مرتکب شود قطعا بازداشت می‌شود.
وی گفت: فردی بهایی یا مسیحی است از این بابت بازداشت نمی‌شود بلکه به لحاظ جرم مرتکب شده دستگیر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این فردی که نام بردید به پنج سال حبس محکوم شده و هیچ موضوع صنفی هم نداشته است بلکه مرتکب جرم امنیتی شده و پرونده اش رسیدگی شده و پس از محکومیت و قطعی شدن حکم دستگیر شده است تا تحمل کیفر کند.
وی درباره حکم صادر شده در پرونده بنیتا گفت: این حکم صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده البته متهم به لحاظ قتل عمد حکم قصاص نفس برایش صادر شده است، البته به لحاظ سایر مواردش احکام دیگری داشته که شنیدم تبعید هم در پرونده‌اش وجود دارد.
خبرگزاری فارس: اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درخصوص کشف مواد مخدر هم گفت: در خصوص احکامی که صادر شده اعم از مجازات اعدام و حبس ابد عددی ندارم اما باید بگویم که یکی از معضلات بسیاری از کشورها مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی است که آثار زیان بار صنعتی از سنتی‌ها هم بیشتر است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: درصدی از شرارت‌ها و قتل‌ها توسط همین افراد مصرف کننده رخ داده است، در همین شش ماه 160 هزار کیلوگرم مجموع مواد مخدر کشف شده است که پرونده آنها به دادسراها رفته که بیش از 3 هزار کیلو از آن هروئین بوده است.
وی ادامه داد: البته شاید قرار نبوده همه آنها در کشور توزیع شود اما اگر کمی از این هم در کشور توزیع می‌شدآثار سویی به همراه داشت، یک خانواده گرفتار می‌فهمد که این موضوع چه دردی دارد.
خبرنگار فارس پرسید: در هفته‌های اخیر تعدادی از افراد به دلایل نامعلومی بازداشت شده‌اند نظیر اقای بهشتی که برخی جریانات تلاش داشته‌اند این دستگیری‌ها را دستگیری‌های صنفی قلمداد کنند، مشخصاً بفرمایید آیا این دستگیری‌ها صنفی بوده یا علت دیگری داشته و اتهام این افراد چیست؟
اژه‌ای در پاسخ گفت: هیچ کسی به عنوان فرهنگی بودن بازداشت نمی‌شود اما تبلیغات ضد انقلاب حاکی از آن است که مثلاً این تعداد خبرنگار شده است، در حالی که هیچ کس به عنوان یک مذهب یا یک شغل خاص دستگیر نمی‌شود چه بسا یک فرد شیعه نمازخوان هم دستگیر می‌شود.
وی ادامه داد: تفاوتی نمی‌کند چه کسی دارای چه حرفه و تفکر و مذهبی باشد به عنوان داشتن مذهب و صرف یک عقیده بازداشت نمی‌شود اما اگر یک روزنامه نگار جرمی مرتکب شود قطعا بازداشت می‌شود.
وی گفت: فردی بهایی یا مسیحی است از این بابت بازداشت نمی‌شود بلکه به لحاظ جرم مرتکب شده دستگیر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این فردی که نام بردید به پنج سال حبس محکوم شده و هیچ موضوع صنفی هم نداشته است بلکه مرتکب جرم امنیتی شده و پرونده اش رسیدگی شده و پس از محکومیت و قطعی شدن حکم دستگیر شده است تا تحمل کیفر کند.
وی درباره حکم صادر شده در پرونده بنیتا گفت: این حکم صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده البته متهم به لحاظ قتل عمد حکم قصاص نفس برایش صادر شده است، البته به لحاظ سایر مواردش احکام دیگری داشته که شنیدم تبعید هم در پرونده‌اش وجود دارد.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است