مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

برنامه مدیریت شهری تغییر وظایف و ساختار خانه های سلامت است


مجله اینترنتی راه ما: رئیس کمیته سلامت شورای شهر با تاکید بر لزوم جلوگیری از موازی کاری در ارائه خدمات بهداشتی خانه های سلامت گفت: شورای پنجم و شهرداری برای ساختار خانه های سلامت سراهای محله برنامه دارد.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/26 - 5 ماه پیش
مجله اینترنتی راه ما اجتماعی: ناهید خداکرمی با اشاره به اینکه فلسفه فعالیت شهرداری در حوزه سلامت براساس شرح وظایف قانون Law شهرداری هاست، گفت: بخشی از فعالیت های خانه های سلامت شهرداری باحوزه بهداشت مرتبط است اما برخی خدماتی که در خانه های سلامت ارائه می شود با خدمات وزارت بهداشت موازی است و اثربخشی کافی را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه شورای پنجم و شهرداری برای ساختار خانه های سلامت سراهای محله برنامه دارد، تصریح کرد: تلاش می کنیم بخشی از خدمات حوزه بهداشت در خانه های سلامت به صورت هدفمند، ارائه شود.
این عضو کمیسیون سلامت، خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر افزود: وزارت بهداشت می تواند خدمات بهداشت حاشیه تهران را به شهرداری محول کند و در ارائه خدمات سلامت به مردم در این مناطق هم افزایی ایجاد شود.
به گفته وی خانه های سلامت باید به مسائل زیربنایی و پایه ای سلامت شهروندان ورود پیدا کند که امیدواریم با کمک وزارت بهداشت، وزارت رفاه و وزارت ورزش Sport و جوانان بتوانیم در حوزه های اجتماعی و توانمندسازی زنان و خانواده ها در سراهای محله فعال تر باشیم و بخشی از وظایف دستگاه های دیگر را انجام دهیم و در مسیر هم افزایی به سمت مدیریت یکپارچه شهری قدم برداریم...
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است