مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

نبش قبر کریمخان زند +عکس


یکی از رفتارهای غیرانسانی آغامحمدخان، هنگامی با همکاری حاج ابراهیم کلانتر، وزیر خائن خاندان زند، بر شیراز دست یافت، شکافتن قبر کریمخان زند، وکیل الرعایا و پادشاه خوشنام ایران بود.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/26 - 4 ماه پیش
سرویس فیلم و تصویر فردا، یکی از رفتارهای غیرانسانی آغامحمدخان، هنگامی با همکاری حاج ابراهیم کلانتر، وزیر خائن خاندان زند، بر شیراز دست یافت، شکافتن قبر کریمخان زند، وکیل الرعایا و پادشاه خوشنام ایران و انتقال بقایای جسد وی به تهران و دفن آن‌ها در پله‌های کاخش بود؛ با این هدف که هر روز روی آن‌ها قدم بگذارد و کریمخان را تحقیر کند. پس از سقوط قاجاریه و روی کار آمدن پهلوی اول و گرم شدن بازار ضدیت با قاجارها، رضاشاه دستور داد پله‌های کاخ را خراب و بقایای استخوانهای کریمخان را به شیراز منتقل کنند. این اقدام با تبلیغات فراوان صورت گرفت و پهلوی اول کوشید تا از آن برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت خود استفاده کند.  رضاشاه بر کندن پلکان کاخ و بیرون آوردن استخوانهای کریمخان نظارت میکند. تیمورتاش با شمشیر کریمخان در دست و مهندس شریف زاده با سینی حاوی استخوانهای کریمخان، در تصویر حضور دارند.
سرویس فیلم و تصویر فردا، یکی از رفتارهای غیرانسانی آغامحمدخان، هنگامی با همکاری حاج ابراهیم کلانتر، وزیر خائن خاندان زند، بر شیراز دست یافت، شکافتن قبر کریمخان زند، وکیل الرعایا و پادشاه خوشنام ایران و انتقال بقایای جسد وی به تهران و دفن آن‌ها در پله‌های کاخش بود؛ با این هدف که هر روز روی آن‌ها قدم بگذارد و کریمخان را تحقیر کند. پس از سقوط قاجاریه و روی کار آمدن پهلوی اول و گرم شدن بازار ضدیت با قاجارها، رضاشاه دستور داد پله‌های کاخ را خراب و بقایای استخوانهای کریمخان را به شیراز منتقل کنند. این اقدام با تبلیغات فراوان صورت گرفت و پهلوی اول کوشید تا از آن برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت خود استفاده کند.
رضاشاه بر کندن پلکان کاخ و بیرون آوردن استخوانهای کریمخان نظارت میکند. تیمورتاش با شمشیر کریمخان در دست و مهندس شریف زاده با سینی حاوی استخوانهای کریمخان، در تصویر حضور دارند.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است