مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

عزل مدیرکل غیر سیاسی چمران و مسجد جامعی


مجله اینترنتی راه ما: عزت رسولی مدیر رزمنده و جانباز شورای شهر تهران که سابقه 12 سال حضور در بدنه مدیریتی شورای شهر تهران را دارد، بدون هیچ گونه وابستگی سیاسی، هم در دوره ریاست مهدی چمران و هم در دوره ریاست احمد مسجدجامعی به عنوان مدیری موفق در بحث اجرایی فعالیت داشت، از سمت خود عزل شد.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/25 - 5 ماه پیش
مجله اینترنتی راه ما اجتماعی: در حالیکه تغییر و تحولات شهرداری تهران حواشی و واکنش های بسیاری را به دنبال داشته و در فضایی کاملا پر هیاهو دنبال می شود، بدنه مدیریتی شورای شهر تهران کاملا چراغ خاموش و بی سروصدا دچار تغییر و تحول می شود.
یکی از تغییرات اخیر که برای کا مجله اینترنتی راه مان شورای شهر تهران عجیب و غیرمنتظره می رسید، عزل مدیرکل اجرایی شورا بود که منجر به عزل عزت رسولی شد.
عزت رسولی مدیر رزمنده و جانباز شورای شهر تهران که سابقه 12 سال حضور در بدنه مدیریتی شورای شهر تهران را دارد، بدون هیچ گونه وابستگی سیاسی، هم در دوره ریاست مهدی چمران و هم در دوره ریاست احمد مسجدجامعی به عنوان مدیری موفق در بحث اجرایی فعالیت داشت و حتی تغییرات سیاسی هیات رئیسه و معاونت اجرایی شورا نیز خدشه ای در جایگاه وی بوجود نیاورده بود.
اتفاقی که تعجب و البته نگرانی کا مجله اینترنتی راه مان شورای شهر تهران را نسبت به آینده شغلی شان در پی داشته و باعث ایجاد دلهره و اضطراب در بین آن ها شده است.
انتظاری که از شورای پنجم و بخصوص محسن هاشمی به عنوان مدیری معتدل می رود این است که تغییرات مدیریتی در بدنه شورا که تا حدودی طبیعی و قابل توجیه است بر اساس نیازها صورت بگیرد و نه بصورت چشم بسته و با دید صفر و صدی کاملا سیاسی که اثرات مخرب و زیانباری بر بدنه نیروی انسانی شورای شهر تهران می گذارد...
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است