مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

روش برائت اصلاح‌طلبان از روحانی!


آنچه اصلاح طلبان در برخورد با دولت باید برایش طراحی و برنامه ریزی کنند، بردن سطح انتقاد‌ها از انتقاد به "افراد و مسئولان" به سوی انتقاد از "خط مشی‌ها" است.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/25 - 5 ماه پیش
سرویس سیاسی فردا: علیرضا علوی‌تبار، فعال سیاسی و از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه اعتماد ضمن توضیح مقوله‌ای به نام «نقد دولت توسط اصلاح‌طلبان» گفته است: «ما تنها زمانی می‌توانیم خود را از مسئولیت در برابر اقدامات دولت مبرا بدانیم که به روشنی و صراحت نقد خود را از آنچه قبول نداریم، اعلام کنیم. آنچه اصلاح طلبان در برخورد با دولت باید برایش طراحی و برنامه ریزی کنند، بردن سطح انتقاد‌ها از انتقاد به "افراد و مسئولان" به سوی انتقاد از "خط مشی‌ها" است. برای هر وزارتخانه‌ای اصلاح‌طلبان باید خطوط کلی و راهنمای خط مشی‌های پیشنهادی خود را تدوین کنند و به طور مداوم تصمیم گیری‌های هر وزارتخانه را با این خطوط کلی مقایسه و احیانا نقد کنند.»
سرویس سیاسی فردا: علیرضا علوی‌تبار، فعال سیاسی و از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه اعتماد ضمن توضیح مقوله‌ای به نام «نقد دولت توسط اصلاح‌طلبان» گفته است: «ما تنها زمانی می‌توانیم خود را از مسئولیت در برابر اقدامات دولت مبرا بدانیم که به روشنی و صراحت نقد خود را از آنچه قبول نداریم، اعلام کنیم. آنچه اصلاح طلبان در برخورد با دولت باید برایش طراحی و برنامه ریزی کنند، بردن سطح انتقاد‌ها از انتقاد به "افراد و مسئولان" به سوی انتقاد از "خط مشی‌ها" است. برای هر وزارتخانه‌ای اصلاح‌طلبان باید خطوط کلی و راهنمای خط مشی‌های پیشنهادی خود را تدوین کنند و به طور مداوم تصمیم گیری‌های هر وزارتخانه را با این خطوط کلی مقایسه و احیانا نقد کنند.»
سرویس سیاسی فردا: علیرضا علوی‌تبار، فعال سیاسی و از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه اعتماد ضمن توضیح مقوله‌ای به نام «نقد دولت توسط اصلاح‌طلبان» گفته است: «ما تنها زمانی می‌توانیم خود را از مسئولیت در برابر اقدامات دولت مبرا بدانیم که به روشنی و صراحت نقد خود را از آنچه قبول نداریم، اعلام کنیم. آنچه اصلاح طلبان در برخورد با دولت باید برایش طراحی و برنامه ریزی کنند، بردن سطح انتقاد‌ها از انتقاد به "افراد و مسئولان" به سوی انتقاد از "خط مشی‌ها" است. برای هر وزارتخانه‌ای اصلاح‌طلبان باید خطوط کلی و راهنمای خط مشی‌های پیشنهادی خود را تدوین کنند و به طور مداوم تصمیم گیری‌های هر وزارتخانه را با این خطوط کلی مقایسه و احیانا نقد کنند.»
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است