مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

اندازه معده نوزادان و حجم غذایی که لازم دارند


مجله اینترنتی راه ما: این تصویر اندازه ی معده نوزادان را از تولد تا یک ماهگی نشان می دهد.