مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

روایتی از املاک بازی شهردار و شورای اول تهران!


اعتراض نسبت به خانه مجلل شهردار در حالی دامن زده می شد که برخی از معترضان شورا نیز به یمن رای مردم در برجی معروف به برج الهیه صاحبخانه شده بودند. اما خانه بزرگ و مستقل شهردار کجا و آپارتمان های اعضای شورا کجا؟

منتشر شده در تاریخ 1396/06/25 - 4 ماه پیش
137 آنلاین: در کتابی به قلم صدیقه وسمقی؛ سخنگوی شورای اول با ناگفته های جالبی از نزاع های سیاسی و اقتصادی شورای شهر اول  تهران و شهردارانش روبه رو می شویم که در بخشی از این کتاب با عنوان "حتما راهی هست" به موضوع املاک و خانه های اعضای جدید شورای شهر و حرص و طمع آنها برای رسیدن به این املاک روبه رو می شویم. بخش هایی از این کتاب را می خوانیم:
 انتخاب الویری به شهرداری تهران تازه آغاز یک زورآزمایی نفسگیر بود؛ زور آزمایی که در نهایت به کنار رفتن الویری منجر شد؛ آنهم به هزار زور وزحمت و دردسر. تازه الویری انتخاب شده بود که به روایت وسمقی:" تا به خود آییم، خبردار شدیم الویری به خانه ای بزرگ که با پول شهرداری و برای استفاده وی به عنوان شهردار خریداره شده نقل مکان کرده است. " (ص 53)
 اعتراض نسبت به خانه مجلل شهردار در حالی دامن زده می شد که برخی از معترضان شورا نیز به یمن رای مردم در برجی معروف  به برج الهیه صاحبخانه شده بودند. اما خانه بزرگ و مستقل شهردار کجا و آپارتمان های اعضای شورا کجا؟
 چنان که وسمقی در خاطراتش اشاره می کند پیش از انتخاب الویری؛ برخی از اعضا مطرح کرده بودند که از نظر مسکن در مضیقه اند و "دودوزانی می گفت مهلت او برای استفاده از خانه استیجاری فعلی به پایان رسیده و تحت فشار است!" و سرانجام در خیابان الهیه برای برخی از اعضای شورا ساختمانی در نظر گرفته می شود!
ساختمانی شش طبقه دو واحدی که واحدهایش نه به همه اعضا بلکه 6 عضو رسید . دو واحد برای هر نفر. " در نخستین مرحله پنج تن از اعضای شورا به آن ساختمان نقل مکان کردن. این پنج تن عبارت بودند از دودوزانی، حکیمی پور، رحمت الله خسروی، درودیان، لطفی... اصغرزاده نیز از خانه خود به ساختمان الهیه نقل مکان کرد. هر یک از افراد مذکور در یک طبقه اسکان گزیدند و در واقع هر نفر دو واحد در اختیار داشت!"(ص 53)
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است