مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

آبی آرام معنویت (112)


انگار این کلمات از آسمان می آیند، آبی اند و آرام، پرسه زدن میان این واژه ها حال خوبی دارد، یادت می آید که تنها نیستی، که دیده می شوی.