مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

نژادپرستی در دنیای فوتبال + فیلم


مجله اینترنتی راه ما: مشکل نژادپرستی همیشه در دنیای فوتبال وجود داشته است. این ویدئو مجموعه ای از جنجالی ترین صحنه های نژادپرستی در این ورزش است که برای بازیکنانی مثل بالوتلی، دنی آلوز و ... اتفاق افتاده است.