مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

عمده انتقادات به نظام ارزشیابی توصیفی به شکل اجرای آن مربوط است


مجله اینترنتی راه ما: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: آسیب هایی که دلسوزان آموزش و پرورش در خصوص نظام ارزشیابی توصیفی بیان می کنند باید به شیوه علمی بررسی و تحلیل شود تا با جلب مشارکت مدیران، معلمان، اولیا و اساتید دانشگاه در جهت رفع و کاهش آن تلاش صورت گیرد.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/25 - 5 ماه پیش
مجله اینترنتی راه ما اجماعی: رضوان حکیم زاده، در خصوص آسیب شناسی ارزشیابی توصیفی اظهار کرد: سنجش و ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان وسیله ای برای شناخت بیشتر آن ها از نظر توانمندی ها، نیازها، تلاش ها، پیشرفت ها و موفقیت ها در راستای اهداف آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: در دوره های مختلف تاریخ آموزش و پرورش این فعالیت ارزشمند به هدف تبدیل و بیش از آن که در خدمت آموزش و یادگیری باشد خود مانعی برای یادگیری های عمیق و ماندگار شده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تغییراتی که در نظام سنجش و ارزشیابی صورت گرفته، گفت: در ایران نیز در مقاطعی نیاز به تغییر در این موضوع بیشتر احساس شده و برای بهبود کارکردهای آن و بهره گیری در اصلاح فراید آموزش، یادگیری و هدایت دانش آموزان در راستای اهداف تلاش های خوبی به عمل آمده است.
وی بیان کرد: آخرین اقدام گسترده در این خصوص تحت عنوان ارزشیابی توصیفی است که در آن سعی شده با ایجاد تغییراتی در مولفه های مهم سنجش و ارزشیابی تحصیلی مانند اهداف، رویکردها، روش ها، ابزارها، مقیاس، ملاک ارتقا به پایه تحصیلی بالاتر، شیوه های بازخورد، بازتعریف نقش دانش آموز، معلم و اولیا به اصلاح و بهبود یادگیری دانش آموزان کمک کند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: از همان آغاز شکل گیری این تغییر، موافقین و مخالفین در زمینه اجرای آن دلایل خود را ارائه داده اند و همچنان دیدگاه های مختلفی وجود دارد البته این تفاوت دیدگاه ها کمتر در زمینه اصل و ضرورت تغییر بوده بلکه بیشتر در خصوص نحوه اجرا و مشکلات فرارو اختلاف نظر وجود داشته و دارد.
حکیم زاده افزود: آسیب هایی که دلسوزان آموزش و پرورش در خصوص ارزشیابی توصیفی بیان می کنند باید به شیوه علمی بررسی و تحلیل شود تا با جلب مشارکت مدیران، معلمان، اولیا و اساتید دانشگاه در جهت رفع و کاهش آن تلاش صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای ارزشیابی توصیفی در عمل سختی و پیچیدگی دارد، تصریح کرد: عمده آسیب های مطرح شده به فرایند اجراو شرایط و مقدمات آن اعم از آموزش معلمان، ساده سازی روش جمع آوری اطلاعات، افزایش باور اولیا به آن، زمینه سازی برای کاهش تراکم بر می گردد.
وی اضافه کرد: البته پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده در زمینه اصلاحات مورد نیاز پیشنهاداتی داده اند. برنامه ریزی لازم را برای رفع آن ها انجام خواهیم داد و تا زمانی که الگوی جدیدتری که بتواند انتظارات ۀموزش و پرورش و پاسخگویی به نیاز دانش آموزان ارائه کند، برابر مصوبات قانونی آن را ادامه می دهیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: تغییرات مثبت و مفید بازگشت پذیر نیستند و فقط باید موانع و مشکلات را شناسایی و با همکاری و مشارکت مجموعه عوامل موثر آن ها را از راه برداشت. اطمینان دارم باهم اندیشی و همفکری صاحب نظران و تمام افرادی که علاقمند به پیشرفت آموزش و پرورش هستند این برنامه را بهبود خواهیم داد...
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است