مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

سنگ اندازی‌های آمریکا برای نشست آستانه ۶


حل مسائل انسانی، فراهم کردن شرایط مناسب برای تقویت گفت‌وگوهای سوری – سوری و پیش بردن روند سیاسی برای حل بحران سوریه خوشایند آمریکا و همپیمانان آن نیست

منتشر شده در تاریخ 1396/06/24 - 5 ماه پیش
خبرگزاری تسنیم: به گزارش روزنامه الثورة سوریه، نشست آستانه 6 که در پایتخت قزافستان در حال برگزاری است با طرح های آمریکا و همپیمانان و ابزارهای منطقه ای آن هماهنگ نیست. زیرا با برگزاری این نشست، برای حل بحران سوریه، تقویت آتش بس و بازگشت امنیت و ثبات به سراسر سرزمین های سوریه تلاش می شود.
حل مسائل انسانی، فراهم کردن شرایط مناسب برای تقویت گفت و گوی سوری – سوری و پیش بردن روند سیاسی با سیاست های آمریکا و طرح های دولت ترامپ و همپیمانان آن در منطقه سازگار نیست.
طرح واقعی آمریکا و همپیمانان آن تجزیه منطقه بر اساس مذهبی و طایفه ای و گسترش هرج و مرج ویرانگر در منطقه برای اجرای طرح های رژیم صهیونیستی است. هدف رژیم صهیونیستی آن است که با تضعیف دیگر کشورها و اختلاف افکنی در منطقه هرگونه که می خواهد آشوب و فتنه به پا و رجز خوانی کند.
اگر چه دولت سوریه و همپیمانان ها آن در مبارزه با تروریسم رویای واشنگتن و دیگر توهم کنندگان را ناکام گذاشته و در میدان های نبرد دسیسه ها را خنثی کرده اند و  گروه تروریستی تکفیری داعش و دیگر گروه های تندرو را شکست داده و نشست آستانه را گام رو به جلوی مهمی به شمار می آورده اند اما دولت آمریکا هنوز هم با همه توان خود برای سنگ اندازی در مسیر موفقیت مذاکرات آستانه تلاش می کند.
دولت سابق و کنونی آمریکا طی 6 سال گذشته از گروه های تروریستی در سوریه و منطقه حمایت کرده اند. آمریکا و همپیمانان غربی و ابزارهای منطقه ای آن با حمایت از گروه های تروریستی همه ابزارها را برای تسلیم منطقه و بر هم زدن نقشه آن به کار گرفته اند.
 هنگامی که آمریکا با چشمان خود دید طرحش برای تجزیه سوریه خنثی شده است تلاش هایی را برای سنگ اندازی در مسیر حل سیاسی بحران سوریه آغاز کرد. آمریکا از کم رنگ شدن نقش جهانی خود و پیدایش قدرت های بزرگی مثل چین و روسیه در هراس است.
از این رو، دیده می شود تلاش های روسیه برای کاهش مناطق تنش در سوریه که در گسترش دامنه امنیت در این کشور نقش دارد با مخالفت آمریکا  روبرو می شود. آمریکا با تنش آلودکردن فضا، گسترش تروریسم و حمله کورکورانه به غیرنظامیان در این توهم به سر می برد که می تواند با اینگونه آشوب آفرینی های ویرانگر به منافع خود دست یابد. آمریکا اینگونه عمل می کند و مدعی است که با تروریسم در حال مبارزه است.
این در حالی است که واشنگتن ارتش عربی سوریه را که سرگرم نبرد با تروریست ها است هدف قرار می دهد. این اقدام آمریکا نشان می دهد ادعای مبارزه با تروریسم برای اجرایی سازی طرح ها و رسیدن به طمع ها است که همگان از آن آگاه هستند.
خبرگزاری تسنیم: به گزارش روزنامه الثورة سوریه، نشست آستانه 6 که در پایتخت قزافستان در حال برگزاری است با طرح های آمریکا و همپیمانان و ابزارهای منطقه ای آن هماهنگ نیست. زیرا با برگزاری این نشست، برای حل بحران سوریه، تقویت آتش بس و بازگشت امنیت و ثبات به سراسر سرزمین های سوریه تلاش می شود.
حل مسائل انسانی، فراهم کردن شرایط مناسب برای تقویت گفت و گوی سوری – سوری و پیش بردن روند سیاسی با سیاست های آمریکا و طرح های دولت ترامپ و همپیمانان آن در منطقه سازگار نیست.
طرح واقعی آمریکا و همپیمانان آن تجزیه منطقه بر اساس مذهبی و طایفه ای و گسترش هرج و مرج ویرانگر در منطقه برای اجرای طرح های رژیم صهیونیستی است. هدف رژیم صهیونیستی آن است که با تضعیف دیگر کشورها و اختلاف افکنی در منطقه هرگونه که می خواهد آشوب و فتنه به پا و رجز خوانی کند.
اگر چه دولت سوریه و همپیمانان ها آن در مبارزه با تروریسم رویای واشنگتن و دیگر توهم کنندگان را ناکام گذاشته و در میدان های نبرد دسیسه ها را خنثی کرده اند و  گروه تروریستی تکفیری داعش و دیگر گروه های تندرو را شکست داده و نشست آستانه را گام رو به جلوی مهمی به شمار می آورده اند اما دولت آمریکا هنوز هم با همه توان خود برای سنگ اندازی در مسیر موفقیت مذاکرات آستانه تلاش می کند.
دولت سابق و کنونی آمریکا طی 6 سال گذشته از گروه های تروریستی در سوریه و منطقه حمایت کرده اند. آمریکا و همپیمانان غربی و ابزارهای منطقه ای آن با حمایت از گروه های تروریستی همه ابزارها را برای تسلیم منطقه و بر هم زدن نقشه آن به کار گرفته اند.
 هنگامی که آمریکا با چشمان خود دید طرحش برای تجزیه سوریه خنثی شده است تلاش هایی را برای سنگ اندازی در مسیر حل سیاسی بحران سوریه آغاز کرد. آمریکا از کم رنگ شدن نقش جهانی خود و پیدایش قدرت های بزرگی مثل چین و روسیه در هراس است.
از این رو، دیده می شود تلاش های روسیه برای کاهش مناطق تنش در سوریه که در گسترش دامنه امنیت در این کشور نقش دارد با مخالفت آمریکا  روبرو می شود. آمریکا با تنش آلودکردن فضا، گسترش تروریسم و حمله کورکورانه به غیرنظامیان در این توهم به سر می برد که می تواند با اینگونه آشوب آفرینی های ویرانگر به منافع خود دست یابد. آمریکا اینگونه عمل می کند و مدعی است که با تروریسم در حال مبارزه است.
این در حالی است که واشنگتن ارتش عربی سوریه را که سرگرم نبرد با تروریست ها است هدف قرار می دهد. این اقدام آمریکا نشان می دهد ادعای مبارزه با تروریسم برای اجرایی سازی طرح ها و رسیدن به طمع ها است که همگان از آن آگاه هستند.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است