مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

عکس: علی کریمی از کوره در رفت


علی کریمی در یک ساعت ابتدایی اولین تجربه سرمربیگری خود پرجنب و جوش بود، اواسط بازی در نیمه دوم به طور ناگهانی از کوره در رفت و خشم شدید خود را همانطور که در تصاویر پیداست به یکی از بازیکنان نشان داد.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/23 - 5 ماه پیش
سرویس تصویر و فیلم فردا: علی کریمی در یک ساعت ابتدایی اولین تجربه سرمربیگری خود پرجنب و جوش
بود، اواسط بازی در نیمه دوم به طور ناگهانی از کوره در رفت و خشم شدید خود
را همانطور که در تصاویر پیداست به یکی از بازیکنان نشان داد.
سرویس تصویر و فیلم فردا: علی کریمی در یک ساعت ابتدایی اولین تجربه سرمربیگری خود پرجنب و جوش
بود، اواسط بازی در نیمه دوم به طور ناگهانی از کوره در رفت و خشم شدید خود
را همانطور که در تصاویر پیداست به یکی از بازیکنان نشان داد.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است