مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

پاسخ یک نماینده به اظهارات اصلاح طلبان علیه قالیباف


گزارش املاک نجومی به مجلس شورای اسلامی جنبه سیاسی و انتخاباتی داشته است که بعد از انتخابات این موضوع نه تنها پیگیری نشد بلکه هیچ گونه گزارشی نیز به مجلس ارائه نکرده اند.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/23 - 5 ماه پیش
اسدالله صادقی؛ عضو هیات رئیسه مجلس گفت: گزارش املاک نجومی به مجلس شورای اسلامی جنبه سیاسی و انتخاباتی داشته است
که بعد از انتخابات این موضوع نه تنها پیگیری نشد بلکه هیچ گونه گزارشی نیز
به مجلس ارائه نکرده اند.
هر فردی استقلال نظر دارد و در این زمینه نیز آقای صادقی نظر خود را گفته است، ولی در این مورد نه تنها آقای صادقی بلکه هر کسی مدارک یا مستنداتی مبنی بر این که لابی بین شهردار سابق تهران و نمایندگان مجلس برای جلوگیری از روند بررسی املاک نجومی صورت گرفته است برای پیگیری به هیئت رئیسه ارائه دهد.
  مجلس به عنوان عقل جمعی تشخیص داد که از بررسی املاک نجومی جلوگیری شود به هر حال مجلس شورای اسلامی دارای وزن و جایگاهی است و نمی توان به سادگی خانه ملت را زیر سوال برد و در این زمینه نیز همه نمایندگان گزارش ارائه شده را مورد بررسی قرار دادند که متوجه استدلال قوی در این بحث نشدند و بحث زیادی از این گزارش نیز جنبه سیاسی و انتخاباتی داشته است که بعد از انتخابات این موضوع نه تنها پیگیری نشد بلکه هیچ گونه گزارشی نیز به مجلس ارائه نکرده اند.
همکاران ما در مجلس به وقایعی که در کشور رخ می دهد دلسوزانه و منطقی نگاه می کنند و در هیچ موضوعی نگاه سیاسی یا بخشی نداشته اند. در این زمینه نیز نباید مجلس را متهم کنیم زیرا نمایندگان تحت تاثیر هیچ گونه لابی قرار نگرفته اند و بنده در این رابطه شاهد هیچ گونه اشتباهی از مجلس نبوده ام.
اسدالله صادقی؛ عضو هیات رئیسه مجلس گفت: گزارش املاک نجومی به مجلس شورای اسلامی جنبه سیاسی و انتخاباتی داشته است
که بعد از انتخابات این موضوع نه تنها پیگیری نشد بلکه هیچ گونه گزارشی نیز
به مجلس ارائه نکرده اند.
هر فردی استقلال نظر دارد و در این زمینه نیز آقای صادقی نظر خود را گفته است، ولی در این مورد نه تنها آقای صادقی بلکه هر کسی مدارک یا مستنداتی مبنی بر این که لابی بین شهردار سابق تهران و نمایندگان مجلس برای جلوگیری از روند بررسی املاک نجومی صورت گرفته است برای پیگیری به هیئت رئیسه ارائه دهد.
مجلس به عنوان عقل جمعی تشخیص داد که از بررسی املاک نجومی جلوگیری شود به هر حال مجلس شورای اسلامی دارای وزن و جایگاهی است و نمی توان به سادگی خانه ملت را زیر سوال برد و در این زمینه نیز همه نمایندگان گزارش ارائه شده را مورد بررسی قرار دادند که متوجه استدلال قوی در این بحث نشدند و بحث زیادی از این گزارش نیز جنبه سیاسی و انتخاباتی داشته است که بعد از انتخابات این موضوع نه تنها پیگیری نشد بلکه هیچ گونه گزارشی نیز به مجلس ارائه نکرده اند.
همکاران ما در مجلس به وقایعی که در کشور رخ می دهد دلسوزانه و منطقی نگاه می کنند و در هیچ موضوعی نگاه سیاسی یا بخشی نداشته اند. در این زمینه نیز نباید مجلس را متهم کنیم زیرا نمایندگان تحت تاثیر هیچ گونه لابی قرار نگرفته اند و بنده در این رابطه شاهد هیچ گونه اشتباهی از مجلس نبوده ام.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است