مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

آموزش بستن کروات


آموزش بستن کروات , مراحل بعدی بستن کروات را با تصویر ها دنبال کرده و در آخر با کشیدن انتهای کروات آن را محکم کنید.

کروات
منتشر شده در تاریخ 1396/06/22 - 5 ماه پیش
آموزش بستن کروات , جلوی آینه بایستید. دکمههای پیراهن خود را تا بالا کامل ببندید (همچنین دکمه یقهپیراهن).
انتهای پهنتر کرواتدر دست غالب شما باشد (اگر راست دستید در دستراست و اگر چپ دستید در دست چپ)
جلوی آینه بایستید. دکمه های پیراهن خود را کامل ببندید. انتهای پهنتر کروات در دست غالب شما باشد
مراحل بعدی بستن کروات را با تصویر ها دنبال کرده و در آخر با کشیدن انتهای کروات آن را محکم کنید.
روزتاب
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است