مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

چه ژنی... چه سری... چه خرگوشی!


عارفی سفره‌ی بزرگی دید، سهم خود برگرفت و زود پرید، بر درختی نشست در راهی، که از آن می گذشت روباهی...