مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

محسن هاشمی در سینما آزادی


مجله اینترنتی راه ما: محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران و اعضای کمیسیون فرهنگی شورا امروز به مناسبت روز سینما، در سینما آزادی حضور پیدا خواهند کرد.