مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

خسارت آفت سفیدبالک‌ها به انسان ومحیط زیست


رئیس موسسه گیاه پزشکی تهران گفت: تمام خانواده آفت سفیدبالک فاقد بیماری هستند و تنها می توانند از طریق تنفس یا از راه چشم، ایجاد تحریک کنند.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/21 - 5 ماه پیش
خبرگزاری مهر: یوسفی رئیس موسسه گیاه پزشکی تهران که برای ارائه توضیحاتی با موضوع سفید بالک ها به شورای شهر آمده بود، گفت: آفت سفیدبالک که اشتباها در ابتدا به عنوان مگس سفید نامیده می شد با همین نام در فرهنگستان علوم به تصویب رسیده است.
وی افزود: تمام خانواده این آفت فاقد بیماری هستند و تنها می توانند از طریق تنفس یا چشم ایجاد تحریک کنند.
یوسفی تصریح کرد: افزایش این آفت دلایل متعددی دارد که از آن جمله می توان به پیدا کردن میزبان مناسب، تغییرات اکوسیستم، سرعت تولیدمثل بالا و کمبود دشمن طبیعی اشاره کرد.
یوسفی با اشاره به خسارت سفیدبالک ها گفت: ضعیف شدن گیاهان، انتقال ویروس های گیاهی وهمچنین اثرات روانی نامطلوب برای شهروندان از جمله آسیب های این آفت هستند.
وی در خاتمه گفت: ما برای از بین بردن این آفت به هیچ عنوان سمپاشی شیمیایی را تجویز نمی کنیم، مگر به صورت نقطه ای و تنها برای چند درخت محدود.
خبرگزاری مهر: یوسفی رئیس موسسه گیاه پزشکی تهران که برای ارائه توضیحاتی با موضوع سفید بالک ها به شورای شهر آمده بود، گفت: آفت سفیدبالک که اشتباها در ابتدا به عنوان مگس سفید نامیده می شد با همین نام در فرهنگستان علوم به تصویب رسیده است.
وی افزود: تمام خانواده این آفت فاقد بیماری هستند و تنها می توانند از طریق تنفس یا چشم ایجاد تحریک کنند.
یوسفی تصریح کرد: افزایش این آفت دلایل متعددی دارد که از آن جمله می توان به پیدا کردن میزبان مناسب، تغییرات اکوسیستم، سرعت تولیدمثل بالا و کمبود دشمن طبیعی اشاره کرد.
یوسفی با اشاره به خسارت سفیدبالک ها گفت: ضعیف شدن گیاهان، انتقال ویروس های گیاهی وهمچنین اثرات روانی نامطلوب برای شهروندان از جمله آسیب های این آفت هستند.
وی در خاتمه گفت: ما برای از بین بردن این آفت به هیچ عنوان سمپاشی شیمیایی را تجویز نمی کنیم، مگر به صورت نقطه ای و تنها برای چند درخت محدود.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است