مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

روحانی دلهره به جان اصلاح‌طلبان انداخته است ؟


مجله اینترنتی راه ما:گویی از بعد از انتخابات 29 اردیبهشت با یک روحانی دیگر روبرو شده‌اند. یک حسن روحانی آرام که در لفافه دست خود را نه فقط به سوی اصلاح‌طلبان که حتی به سوی اصولگرایان هم دراز کرده است، نه اینکه سکوت کرده باشد اما دیگر خبری از آن پاسخ‌ها و کنایه‌های تند و تیز هم نیست.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/21 - 5 ماه پیش
مجله اینترنتی راه ما سیاسی: یک سایت حامی رئیس‌جمهور نوشت؛ روحانی دلهره به جان اصلاح‌طلبان انداخته است.روحانی آمده تا 4 سال متفاوت دیگر را در پاستور تجربه کند.
برای طیفی از اصلاح‌طلبان اما این حسن روحانی دلهره‌آور شده است، برخی که بی‌پرواتر هستند حتی ابایی ندارند که بگویند روحانی در ایام انتخابات راهنمای چپ زد اما بعد از انتخابات به راست پیچید، مصداق این ادعایشان هم کابینه‌ای است که روحانی قرار است با آنها 4 سال دوم دولتش را طی طریق کند. این طیف از اصلاح‌طلبان چشم طمع به کرسی‌های بیشتری از پاستور دوازدهم بسته بودند اما روحانی گویی قرارشان را بر هماهنگ‌تر کردن مردان کابینه‌اش گذاشته بود نه هماهنگ‌تر شدن با اصلاح‌طلبان. در میانه این انتقادات اما هستند برخی اصلاح‌طلبان که معتقدند، انتظار داشتن برای یک دست اصلاح‌طلب شدن کابینه و چرخش کامل روحانی به سمت اردوگاه چپ یک خواسته حداکثری است که نه از حسن روحانی برمی‌آید نه فضای سیاسی کشور اقتضای چنین رویه سیاسی را به مرد مستقر در پاستور می‌دهد.
اما همین طیف از اصلاح‌طلبان هم بدون اما و اگر در کنار شیخ نایستاده‌اند. آنها هنوز هم بر این اعتقادند که چک سفید امضا به روحانی نداده‌اند و حامی بی‌قید و شرط او در 4 سال دوم نخواهند بود.
برای این طیف از اصلاح‌طلبان، 4 سال دوم دولت روحانی یک پل Bridge گذر به انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 است. بدون شک اصلاح‌طلبان و روحانی، 4 سال سخت را باید در کنار هم سپری کنند...
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است