مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

عطريانفر: دنيا به‌ آخر نرسیده است


اقليت اندكي را برمي‌شمارد كه قباي مخالفان دولت را بر تن كرده و مواضع خود را به راحتي علني مي‌كنند؛ آنها را تندروهاي جريان اصولگرا معرفي مي‌كند و البته جريان اصلاحات را هم عاري از اين تندروي نمي‌داند و پيشنهاد مي‌دهد كه هر دو طيف سياسي كشور، اين افراد را از جمع خود دور كنند.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/21 - 4 ماه پیش
روزنامه اعتماد: اقليت اندكي را برمي‌شمارد كه قباي مخالفان دولت را بر تن كرده و مواضع خود را به راحتي علني مي‌كنند؛ آنها را تندروهاي جريان اصولگرا معرفي مي‌كند و البته جريان اصلاحات را هم عاري از اين تندروي نمي‌داند و پيشنهاد مي‌دهد كه هر دو طيف سياسي كشور، اين افراد را از جمع خود دور كنند.
محمد عطريانفر، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد»، خيلي متفاوت‌تر از ساير اصلاح‌طلبان به دولت دوازدهم نگاه مي‌كند. او با وجود تاييدي كه بر ادامه راه مخالفان دولت روحاني در دوره دوم رياست‌جمهوري او دارد، معتقد است كه پاشنه آشيل دولت روحاني، خود دولت او است كه اگر در جهت تحقق مطالبات مردمي گام بردارد، فرصت هرنوع سوءاستفاده را از آنان خواهد گرفت. عطريانفر، به مواضع روحاني در قبال موافقانش كه غالبا از طيف اصلاح‌طلبان هستند نيز اشاره كرد و با رضايتمند خواندن نوع رويكرد او، تاكيد كرد كه نبايد ذهن خود را معطوف به ٤ ايراد طرح شده از سوي ٤ نفر از درون گفتمان اصلاح‌طلبي كنيم. او در پايان اين گفت‌وگو با تاكيد بر اينكه همراهي دولت روحاني از سوي اصلاح‌طلبان ادامه خواهد يافت، اين را هم گفت كه به خاطر عدم تحقق مطالبات برخي اصلاح‌طلبان، دنيا به آخر نمي‌رسد.
در سال ١٤٠٠ كه ديگر روحاني رييس‌جمهور ما نخواهد بود و آنچه براي ما مهم‌تر از شخص روحاني است، خط اعتدالي است كه از دوره رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني آغاز شده و در دولت اصلاحات و به خصوص در دوره دوم كشورداري سيدمحمد خاتمي ادامه يافت و امروز هم در دولت روحاني نشانه‌هاي خود را برجاي گذاشته است. اين مسير و فرآيند بايد ادامه پيدا كند. براي صيانت از اين فرآيند حتما خيلي از اتفاقات بايد رخ دهد. همين موضوعي كه شما اشاره كرده‌ايد در اردوگاه مخالف، ذهن و نگاه‌مان به جبهه اصولگرايان بيشتر به صورت يك جبهه ائتلافي است. اما ما بسيار علاقه‌منديم كه بخش اعتدالي نيروهاي اصولگرا كه خودشان را يكي از اركان ذاتي سياست و حكومت و اجرا در كشور مي‌دانند، در اين مسير هماهنگ و همراه شوند. دولت هم از حضورشان در حوزه‌هاي قدرت و مديريت استفاده خواهد كرد. ما بايد تلاش كنيم اين دو نظريه سياسي، يعني اصولگرا و اصلاح‌طلب كه براي خود تفاوت‌هايي را هم قايل هستند بخش معتدلين خود را فعال كنند تا بخش راديكال و تندرو را از دامنه تاثيرگذاري در درون جبهه گفتماني خود دور كنند. اگر چنين اتفاقي صورت بگيرد طبيعي است كه ما گام‌هاي بسيار بلندي را مي‌توانيم به سمت جلو‌برداريم.
احساسم اين است كه شيوه‌اي كه روحاني كابينه خود را طبق آن تشكيل داده بسيار با دولتي كه در سال ٦٠ تشكيل شد شباهت دارد و حال اگر اتفاقات سال ٦٠ را به لحاظ تاريخي بررسي كنيم، مي‌توانيم از تجربه‌هاي آن استفاده كنيم. ما در سال ٦٠ كه البته بايد گفت سال ٩٢ هم به آن بي‌شباهت نبود، از يك جنگ و گريز نگران‌كننده‌اي خود را نجات داديم و به يك دولت ائتلافي به هدايت مهندس موسوي دست يافتيم. امروز هم مي‌توانيم همان مدل را به تناسب زمان خود و بعد از ٢٦ سال دوباره تكرار كنيم. اين فرصت بسيار مغتنمي است كه گروه‌هاي سياسي مي‌آيند و از منافع حزبي و گروهي خود در جهت تامين منافع ملي دست مي‌كشند.
عملكرد آقاي روحاني در ٤ سال گذشته فراتر از انتظارات اصلاح‌طلبان ظهور پيدا كرده بود و اين امر، رضايت فراگيري براي اصلاح‌طلبان رقم زد. شما خيلي ذهن خود را معطوف به ٤ تا ايراد از سوي ٤ نفر از درون گفتمان اصلاح‌طلبي نكنيد. شما بايد نگاه كنيد كه برآيند عمومي گفتمان اصلاح‌طلبي، رضايت و همراهي تام‌و‌تمام از عملكرد دولت است. اين دستاورد مهمي است و باورم اين است كه تا پايان ٤ سال دولت دوازدهم، حمايت و همراهي اصلاح‌طلبان از دولت آقاي روحاني پابرجا باقي خواهد ماند. يعني اين‌گونه نيست كه تصور كنيد به خاطر ٤ تا عدم تحقق مطالبات برخي اصلاح‌طلبان، دنيا به آخر مي‌رسد و همه معادلات برهم مي‌خورد. نه، به هيچ عنوان. ما سمبل و نماد گفتمان و رضايت اصلاح‌طلبان را در اظهارات و موضعگيري‌هاي سيد محمد خاتمي به حساب مي‌آوريم و روي آن حساب مي‌كنيم. تا اين لحظه احساس‌مان اين است كه اين همراهي و همدلي وجود دارد. علاوه بر اين نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه نبايد فراموش كنيم كه وقتي به قدرتي دست‌پيدا مي‌كنيم اگر دچار تماميت‌طلبي شويم و خيلي بخواهيم كمال‌گرا شويم، به بسياري از محدوديت‌ها و معذورات توجه نخواهيم كرد. شما در عرصه‌اي فعاليت سياسي مي‌كنيد و در جايي مديريت داريد كه ديگران هم به عنوان رقيب شما حضور دارند.
با توجه به حضور رقيب بايد برآورد كنيم كه در انجام كارتان چقدر معذورات مي‌تواند پاگير شما بشود. از اين جهت خيلي توجهي به برخي شعارها نبايد داشت. ما بايد بر سياست همدلي و هماهنگي بيشتر تاكيد كرده و به دنبال منافع گروهي نباشيم. اساسا فارغ از اين گفت‌وگوي كلي كه من دارم وقتي شما در رقابت‌هاي سياسي به جاي اينكه رقابت حزبي داشته باشيد، رقابت گفتماني و جبهه‌اي داريد به طور طبيعي بسياري از نيروهاي همسوي شما كه دو سر طيف تند و كند آن مجموعه هستند، ممكن است كه به تصميمات مياني و اعتدالي رضايت كافي نداشته باشند. از اين جهت حتما بايد به اين نكات توجه داشته باشيم و اجازه ندهيم برخي از موضع‌گيري‌هاي مطالبه‌گرايانه تماميت‌‌طلبانه برخي افراد، به جريان وجه غالب اعتدالي فايق ‌آيد و آن را تحت تاثير قرار دهد.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است