مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

فرد محوری؛ چالش همیشگی نظام سیاستگذاری


نظام مدیریت وسیاستگذاری های سازمان و وزارتخانه ها در کشور، موضوعی است که همواره چالش برانگیز بوده و این سوال را ایجاد کرده است که آیا می توان به پایداری در هدف گذاری ها وبرنامه ریزی ها امیدوار بود؟

منتشر شده در تاریخ 1396/06/20 - 5 ماه پیش
موفقیت هر سازمان مستلزم هدف و برنامه مشخص و مدون است، برنامه ای که در چارچوب مقررات و بر مبنای امکان سنجی از شرایط موجود و در راستای دستیابی به وضعیت مطلوب ترسیم شده باشد. این امر به ویژه درباره سازمان های کلان و وزارتخانه ها اهمیتی فزاینده دارد، اما سیاستگذاری و برنامه ریزی ها باید با بررسی های کارشناسانه و بر مبنای شناسایی نقاط ضعف، قوت و فرصت ها و چالش های موجود باشد نه بر پایه نظرات غیر کارشناسی، سطحی و مقطعی.
نگاهی به برنامه ریزی هایی که در مقاطع مختلف زمانی در ایران طراحی و به اجرا در آمده است، نشان می دهد که سیاستگذاری ها اغلب بر پایه نظرات شخصی و غیر کارشناسی مسوولان و مدیران وقت صورت گرفته و نتایج و پیامدهای زیان باری را بر بخش های مختلف جامعه تحمیل کرده است؛ پیامدهایی چالش آفرین که از سیاست خارجی و مناسبات بین المللی تا محیط زیست و کشاورزی را در بر می گیرد.
2- پایداری توسعه، گفتمانی است که کشورها تلاش می کنند در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کوتاه مدت و بلندت مدتِ خود در نظر داشته باشند و بر مبنای آن عمل کنند؛ این موضوع اما اغلب در برنامه ریزی های توسعه ای در جهان سوم و برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رعایت نشده و در نتیجه چهره ای نابسامان از توسعه را نمایان ساخته است. در سال های نه چندان دور، تصمیمات و برنامه هایی در کشور به اجرا درآمد که نه تنها به توسعه واقعی منجر نشد بلکه ناپایداری توسعه را نیز رقم زد؛ مساله ای که زوایا و حواشی آن نه فقط دامنگیر نسل کنونی که زندگی آیندگان را نیز به چالش کشانده است.
هدف گذاری و برنامه ریزی برای توسعه در شرایطی فرد محور و بدون کارشناسی و آینده نگری صورت می گیرد که در بیشتر کشورها در سیاستگذاری های توسعه ای علاه بر دیدگاه و دانش ذی نفعان توسعه، شناسایی اولویت ها، ضعف ها و نقاط قوت و فرصت ها به عنوان یک الگوی عمل مدنظر قرار می گیرد.
4- بر مبنای سند چشم اندار ایران 1404 ایران در افق مورد نظر باید کشوری توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی باشد.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است