مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

سردار رحیمی: راهنمایی مقدم بر رانندگی است


فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در پلیس راهور، راهنمایی مقدم بر رانندگی است، اظهار داشت: موضوع آموزش موضوعی مهم و اساسی است که باید بطور جدی و مستمر در حوزه ترافیکی پیگیری و اجرا گردد.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/20 - 5 ماه پیش
خبرگزاری فارس: به گزارش سردار حسین رحیمی صبح امروز در بازدید از پلیس راهنمایی و رانندگی فاتب بیان داشت: امروز موضوع ترافیک، از مهمترین و چالش برانگیز ترین مسایل شهری محسوب می گردد، که بطور ویژه در تدابیر و بر نامه های ما قرار دارد.
وی افزود: هدف ما ایجاد ترافیکی روان و سبک برای مردم است؛ چرا که مسئله ترافیک، امروز از جمله مهمترین دغدغه های مردم است که ما به دنبال مرتفع نمودن این مشکل و معضل از زندگی مردم هستیم.
رئیس پلیس فاتب عنوان داشت: ما خدمتگزار و خادم مردم هستیم که باید به نحو مطلوب و احسن برای آرامش و امنیت آنان تلاش نمائیم.
وی با اشاره به اینکه در پلیس راهور، راهنمایی مقدم بر رانندگی است، اظهار داشت: موضوع آموزش موضوعی مهم و اساسی است که باید بطور جدی و مستمر در حوزه ترافیکی پیگیری و اجرا گردد.
سردار رحیمی با تاکید بر اینکه باید از پایه موضوع آموزش ترافیکی را در جامعه نهادینه کنیم، افزود: هزینه کردن در بخش آموزش در حقیقت سرمایه گذاری بلند مدتی است که سود سرشاری را به دنبال خواهد داشت.
رئیس پلیس تهران بیان داشت: هر چه که به مقوله آموزش بیشتر و بهتر پرداخته شود نتیجه ای بهتر را در حوزه ترافیکی شاهد خواهیم بود، از این رو باید نلاش کنیم که موضوع ترافیکی را در جامعه نهادینه کنیم.
وی گفت: باید فرهنگ ترافیکی مدون و منسجمی راطرح ریزی و اجرا و همه را به رعایت این مهم دعوت نمائیم تاشاهد پایبندی جامعه به فرهنگ ترافیکی و به دنبال آن ترافیکی روان و کاهش حوادث ناگوار ترافیکی باشیم.
خبرگزاری فارس: به گزارش سردار حسین رحیمی صبح امروز در بازدید از پلیس راهنمایی و رانندگی فاتب بیان داشت: امروز موضوع ترافیک، از مهمترین و چالش برانگیز ترین مسایل شهری محسوب می گردد، که بطور ویژه در تدابیر و بر نامه های ما قرار دارد.
وی افزود: هدف ما ایجاد ترافیکی روان و سبک برای مردم است؛ چرا که مسئله ترافیک، امروز از جمله مهمترین دغدغه های مردم است که ما به دنبال مرتفع نمودن این مشکل و معضل از زندگی مردم هستیم.
رئیس پلیس فاتب عنوان داشت: ما خدمتگزار و خادم مردم هستیم که باید به نحو مطلوب و احسن برای آرامش و امنیت آنان تلاش نمائیم.
وی با اشاره به اینکه در پلیس راهور، راهنمایی مقدم بر رانندگی است، اظهار داشت: موضوع آموزش موضوعی مهم و اساسی است که باید بطور جدی و مستمر در حوزه ترافیکی پیگیری و اجرا گردد.
سردار رحیمی با تاکید بر اینکه باید از پایه موضوع آموزش ترافیکی را در جامعه نهادینه کنیم، افزود: هزینه کردن در بخش آموزش در حقیقت سرمایه گذاری بلند مدتی است که سود سرشاری را به دنبال خواهد داشت.
رئیس پلیس تهران بیان داشت: هر چه که به مقوله آموزش بیشتر و بهتر پرداخته شود نتیجه ای بهتر را در حوزه ترافیکی شاهد خواهیم بود، از این رو باید نلاش کنیم که موضوع ترافیکی را در جامعه نهادینه کنیم.
وی گفت: باید فرهنگ ترافیکی مدون و منسجمی راطرح ریزی و اجرا و همه را به رعایت این مهم دعوت نمائیم تاشاهد پایبندی جامعه به فرهنگ ترافیکی و به دنبال آن ترافیکی روان و کاهش حوادث ناگوار ترافیکی باشیم.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است