مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

نماز برای چیست؟


نماز برای این است که دین داشته باشید. درس هم برای این است که هواپیما بسازید. اگر هواپیما ساختی، همراه با دین بود مفید است. هواپیما ساختی منهای دین، بمباران کشورهای مظلوم است.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/20 - 5 ماه پیش
خبرگزاری میزان: حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در برنامه ای که در تاریخ 27/03/96 با موضوع آداب دعا و گفت و گو با خدا پخش شد، در بخشی از سخنان خود گفت: چرا کشورهایی که نماز می‌خوانند عقب افتاده هستند؟ جوابش این است که کشورهایی که نماز می خوانند به یک آیه عمل کردند، «واعبدوا» عبادت کن و نماز بخوان. اما به آیه «واعلموا» عمل نکردند.
قرآن هم می‌گوید: «و اعبدوا» نماز بخوان. هم می‌گوید: «و اعلموا» درس بخوان. اگر شما درس نخواندی و رشد نکردی، تقصیر نماز نیست. مثل اینکه می‌گویند: یک لاستیک را باد کردی، یک لاستیک پنچر است. خوب راه نمی‌رود. هم «واعبدوا» هم ... با هم بگویید... «واعلموا» درس هم باید خواند.
شما نمی‌توانی انگور بخوری بگویی: مزه خرما نداشت. مزه خرما می‌خواهی، خرما بخور. مزه انار می‌خواهی باید انار بخوری. ما نگفتیم شما نماز بخوانی هواپیمای اف چهارده می‌سازی. اف شانزده می‌سازی. می‌گوییم: نماز بخوانی رابطه با خدا باعث می‌شود یمن را بی خود بمباران نکنیم. در ایران هم الحمدلله موتور هواپیما می‌سازند.
رفتم برای اساتید دانشگاه صحبت کنم، گفتم: فرق شما و باقی اینهایی که هواپیما می‌سازند این است که باقی‌ها هواپیما می‌سازند برای گرفتن دلار، بمباران غزه و فلسطین و یمن و همه جای دیگر، شما موتور می‌سازید «اقرا» خوب است، اما اگر یک موتوری همراه با ایمان نباشد، با همین هواپیما بمباران می‌کنید.
نماز برای این است که دین داشته باشید. درس هم برای این است که هواپیما بسازید. اگر هواپیما ساختی، همراه با دین بود مفید است. هواپیما ساختی منهای دین، بمباران کشورهای مظلوم است.
می‌‌گوید: بعضی از نمازخوان‌ها خراب هستند. بعضی‌ نانوایی‌ها هم بهداشتی نیستند. بعضی کله پاچه‌ای‌ها هم بهداشتی نیستند. اگر چند تا مغازه بهداشتی نبود شما دیگر نان نمی‌خورید؟ بعضی‌ها می‌گویند: آقا فلانی هم خراب شد. فلانی هم خراب شد. آقا گیرم در یک بازار و در یک شهری، صد تا میوه فروشی است.
یا در یک شهری 20 داروخانه است. نوزده تا را بستند. اگرشما خانم و بچه و یا یکی از بستگان شما مریض شدند، می‌توانی بگویی: بیست دارو فروش در شهر بوده، نوزده تا تعطیل شده است.
می‌گوید: بابا تعطیل باشد. یک دارو فروش که بود. برو دارو از آن بخر. روی کره زمین یک آدم خوب هست، شما باید آدم خوبی شوی. نمی‌گویی قرائتی که بد شد. خوب من بد شدم، او هم که بد شد. او هم که بد شد. نوزده دارو فروشی هم ببندند، شما حق نداری بی دارو بیایی به زنت بگویی: دارو فروشی‌ها بستند. می‌گوید: اگر یک داروفروشی باز است باید بروی دارو تهیه کنی. یک آدم خوب روی کره زمین نیست.
ممکن است کسی بگوید: من نمی‌خواهم پولم را به آخوندها بدهم. خمس و زکات را خودم به فقرا می‌دهم. می‌گوییم: چرا؟ می‌گوید: فلان آخوند پسرش، دخترش، دامادش، خیلی خوب اول وارسی کنیم غلط کرد یا غلط نکرد؟ فرض کنید ثابت شد بنده غلطی کردم. داروخانه من بسته می‌شود. یک مجتهد، عالم ربانی که هست. یک عالم ربانی باشد کافی است. شما حق نداری بگویی: چون این و او و آن بد شدند، پس من هم دیگر این کار را نمی‌کنم. گاهی وقت‌ها شیطان می‌آید این رقمی دیگر، من چه کار به کسی دارم.
چرا نماز را رو به قبله بخوانیم؟ ما اگر این طرف نماز بخوانیم جزء حزب یهودی‌ها هستیم. یهودی‌ها اینطرف نماز می‌خوانند. این طرف هم مسیحی‌ها نماز می‌خوانند. این دو طرف نباید باشد. یا این طرف، یا آن طرف، این طرف امتیازاتی دارد.
چرا نماز را عربی بخوانیم؟ تمام خلبان‌های دنیا با هر فرودگاهی باید انگلیسی حرف بزنند. نمی‌شود یک خلبان که بلند شد در اهواز عرب شود، بیاید خرم آباد لر شود. بیاید تبریز ترک شود. بیاید شیراز، شیرازی شود. برگردد مشهد، مشهدی شود.
تمام خلبان‌های دنیا باید یک زبان داشته باشند. این یک ارزش است. خدا خواسته همه مسلمان‌ها در چند کلمه شریک باشند. این کمال ارزش نیست. شما اگر نمازت خوب شد، باقی کارهایت هم خوب می‌شود.
خبرگزاری میزان: حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در برنامه ای که در تاریخ 27/03/96 با موضوع آداب دعا و گفت و گو با خدا پخش شد، در بخشی از سخنان خود گفت: چرا کشورهایی که نماز می‌خوانند عقب افتاده هستند؟ جوابش این است که کشورهایی که نماز می خوانند به یک آیه عمل کردند، «واعبدوا» عبادت کن و نماز بخوان. اما به آیه «واعلموا» عمل نکردند.
قرآن هم می‌گوید: «و اعبدوا» نماز بخوان. هم می‌گوید: «و اعلموا» درس بخوان. اگر شما درس نخواندی و رشد نکردی، تقصیر نماز نیست. مثل اینکه می‌گویند: یک لاستیک را باد کردی، یک لاستیک پنچر است. خوب راه نمی‌رود. هم «واعبدوا» هم ... با هم بگویید... «واعلموا» درس هم باید خواند.
شما نمی‌توانی انگور بخوری بگویی: مزه خرما نداشت. مزه خرما می‌خواهی، خرما بخور. مزه انار می‌خواهی باید انار بخوری. ما نگفتیم شما نماز بخوانی هواپیمای اف چهارده می‌سازی. اف شانزده می‌سازی. می‌گوییم: نماز بخوانی رابطه با خدا باعث می‌شود یمن را بی خود بمباران نکنیم. در ایران هم الحمدلله موتور هواپیما می‌سازند.
رفتم برای اساتید دانشگاه صحبت کنم، گفتم: فرق شما و باقی اینهایی که هواپیما می‌سازند این است که باقی‌ها هواپیما می‌سازند برای گرفتن دلار، بمباران غزه و فلسطین و یمن و همه جای دیگر، شما موتور می‌سازید «اقرا» خوب است، اما اگر یک موتوری همراه با ایمان نباشد، با همین هواپیما بمباران می‌کنید.
نماز برای این است که دین داشته باشید. درس هم برای این است که هواپیما بسازید. اگر هواپیما ساختی، همراه با دین بود مفید است. هواپیما ساختی منهای دین، بمباران کشورهای مظلوم است.
می‌‌گوید: بعضی از نمازخوان‌ها خراب هستند. بعضی‌ نانوایی‌ها هم بهداشتی نیستند. بعضی کله پاچه‌ای‌ها هم بهداشتی نیستند. اگر چند تا مغازه بهداشتی نبود شما دیگر نان نمی‌خورید؟ بعضی‌ها می‌گویند: آقا فلانی هم خراب شد. فلانی هم خراب شد. آقا گیرم در یک بازار و در یک شهری، صد تا میوه فروشی است.
یا در یک شهری 20 داروخانه است. نوزده تا را بستند. اگرشما خانم و بچه و یا یکی از بستگان شما مریض شدند، می‌توانی بگویی: بیست دارو فروش در شهر بوده، نوزده تا تعطیل شده است.
می‌گوید: بابا تعطیل باشد. یک دارو فروش که بود. برو دارو از آن بخر. روی کره زمین یک آدم خوب هست، شما باید آدم خوبی شوی. نمی‌گویی قرائتی که بد شد. خوب من بد شدم، او هم که بد شد. او هم که بد شد. نوزده دارو فروشی هم ببندند، شما حق نداری بی دارو بیایی به زنت بگویی: دارو فروشی‌ها بستند. می‌گوید: اگر یک داروفروشی باز است باید بروی دارو تهیه کنی. یک آدم خوب روی کره زمین نیست.
ممکن است کسی بگوید: من نمی‌خواهم پولم را به آخوندها بدهم. خمس و زکات را خودم به فقرا می‌دهم. می‌گوییم: چرا؟ می‌گوید: فلان آخوند پسرش، دخترش، دامادش، خیلی خوب اول وارسی کنیم غلط کرد یا غلط نکرد؟ فرض کنید ثابت شد بنده غلطی کردم. داروخانه من بسته می‌شود. یک مجتهد، عالم ربانی که هست. یک عالم ربانی باشد کافی است. شما حق نداری بگویی: چون این و او و آن بد شدند، پس من هم دیگر این کار را نمی‌کنم. گاهی وقت‌ها شیطان می‌آید این رقمی دیگر، من چه کار به کسی دارم.
چرا نماز را رو به قبله بخوانیم؟ ما اگر این طرف نماز بخوانیم جزء حزب یهودی‌ها هستیم. یهودی‌ها اینطرف نماز می‌خوانند. این طرف هم مسیحی‌ها نماز می‌خوانند. این دو طرف نباید باشد. یا این طرف، یا آن طرف، این طرف امتیازاتی دارد.
چرا نماز را عربی بخوانیم؟ تمام خلبان‌های دنیا با هر فرودگاهی باید انگلیسی حرف بزنند. نمی‌شود یک خلبان که بلند شد در اهواز عرب شود، بیاید خرم آباد لر شود. بیاید تبریز ترک شود. بیاید شیراز، شیرازی شود. برگردد مشهد، مشهدی شود.
تمام خلبان‌های دنیا باید یک زبان داشته باشند. این یک ارزش است. خدا خواسته همه مسلمان‌ها در چند کلمه شریک باشند. این کمال ارزش نیست. شما اگر نمازت خوب شد، باقی کارهایت هم خوب می‌شود.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است