مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

«نامزدِ پنهان» کارگزاران در انتخابات 1400 کیست؟


مصطفی صاقی در نامه نیوز نوشت: کمیته سیاسی کارگزاران این روزها جلسات بسیار مهمی دارد، آنها در حال تئوریزه کردن یک پروژه بزرگ سیاسی هستند. هم برای اصولگرایان برنامه دارند و هم برای جناح خودشان نسخه می پیچند.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/19 - 4 ماه پیش
مصطفی صاقی در نامه نیوز نوشت: کمیته سیاسی کارگزاران این روزها جلسات بسیار مهمی دارد،   آنها در حال تئوریزه کردن یک پروژه بزرگ سیاسی هستند. هم برای اصولگرایان برنامه دارند و هم برای جناح خودشان نسخه می پیچند.
نشانه هایی از  بخشی از تصمیمات جلسات فشرده کارگزرانی ها به رسانه ها درز کرده و تقریبا خطوط کلی نمایان شده است. همین هم هست که صدای چپ های سنتی و چپ های پیش رو در آمده است.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است