مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

حکم توقیف اموال باشگاه نفت تهران صادر شد


حکم توقیف اموال باشگاه نفت تهران توسط یکی از نیروهای خدماتی این باشگاه صادر شد.