مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

برنامه و اسامی داوران وناظران هفته هشتم لیگ برتر فوتسال


برنامه و اسامی داوران وناظران هفته هشتم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور مشخص شد.

منتشر شده در تاریخ 1396/05/21 - 5 ماه پیش
خبرگزاری فارس باشگاه های کشور اعلام شد.
بر این اساس برنامه هفته هشتم به شکل زیر می‌باشد.
جمعه 1396/5/27- ساعت 18
مس سونگون- ارژن شیرازداوران: ترحمى، سجادفتحى، سبزوارى، شفیعىناظر داوری :غفارىآتلیه قم – مقاومت البرزداوران: ذاکرى، نقوى، صفارها، پیام سهرابىناظر داوری : علیرضا رجبىفرش آرا – ملى حفارىداوران: محمودرضا نصیرلو، غلامى، محمدنژاد، شعبانىناظر داوری :دهقانپورپارسیان شهرقدس – هیات قمداوران: کمربسته، اسماعیلى، هادى ترابى، حمیددهقانپورناظر داوری : شاهمرادىآذرخش بندرعباس – تأسیسات دریایىداوران: بیاتى، صادق محمدى، حسین وحدتى، مختار رودسازناظر داوری : سیستانىمقاومت قرچک – گیتى پسندداوران: عبدالغنى، طیب طاهرى، عرفان حجاب، میلاد امیرىناظر داوری : مشفقشهردارى ساوه – شهروند سارىداوران: وحید سلیمانى، قدسى راغب، امجدى، حمیدسلیمانى
ناظر داوری: جباری
خبرگزاری فارس باشگاه های کشور اعلام شد.
بر این اساس برنامه هفته هشتم به شکل زیر می‌باشد.
جمعه 1396/5/27- ساعت 18
مس سونگون- ارژن شیراز
داوران: ترحمى، سجادفتحى، سبزوارى، شفیعى
ناظر داوری :غفارى
آتلیه قم – مقاومت البرز
داوران: ذاکرى، نقوى، صفارها، پیام سهرابى
ناظر داوری : علیرضا رجبى
فرش آرا – ملى حفارى
داوران: محمودرضا نصیرلو، غلامى، محمدنژاد، شعبانى
ناظر داوری :دهقانپور
پارسیان شهرقدس – هیات قم
داوران: کمربسته، اسماعیلى، هادى ترابى، حمیددهقانپور
ناظر داوری : شاهمرادى
آذرخش بندرعباس – تأسیسات دریایى
داوران: بیاتى، صادق محمدى، حسین وحدتى، مختار رودساز
ناظر داوری : سیستانى
مقاومت قرچک – گیتى پسند
داوران: عبدالغنى، طیب طاهرى، عرفان حجاب، میلاد امیرى
ناظر داوری : مشفق
شهردارى ساوه – شهروند سارى
داوران: وحید سلیمانى، قدسى راغب، امجدى، حمیدسلیمانى
ناظر داوری: جباری
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است