مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

استفاده از راکت و سوت توسط ماموران در چهارراه‌ها


ماموران پلیس راهور مستقر در چهارراه ها و تقاطع ها باید از این پس دارای سوت، راکت راهنما و دستکش سفیدباشند.

منتشر شده در تاریخ 1396/05/21 - 5 ماه پیش
خبرگزاری میزان: به منظور تسهیل ترافیک، هدایت رانندگان و جلوگیری از گره های ترافیکی، به دستور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس جدید تهران، از امروز ماموران راهور مستقر در چهارراه ها و تقاطع ها باید از سوت و راکت ایست و آهسته برانید، استفاده کرده و همگی آنها دارای این تجهیزات شوند.
همچنین ماموران راهور پلیس تهران در تقاطع ها و چهارراه ها موظف هستند از این پس دستکش سفید به دست کنند.
گفتنی است رئیس پلیس تهران پیش از این توانسته بود در دوران ریاست بر راهور تهران، تعداد تلفات رانندگی شهر تهران را کاهش داده و برای سه سال متوالی در زمان ریاست سردار حسین رحیمی بر راهور تهران، این پلیس رتبه اول کاهش کشته ها و ساماندهی ترافیک را کسب کرده بود. همچنین در دوران ریاست وی بر استان سیستان و بلوچستان مقابله با اشارار و کشفیات مواد مخدر بسیار موفقیت آمیز بود.
خبرگزاری میزان: به منظور تسهیل ترافیک، هدایت رانندگان و جلوگیری از گره های ترافیکی، به دستور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس جدید تهران، از امروز ماموران راهور مستقر در چهارراه ها و تقاطع ها باید از سوت و راکت ایست و آهسته برانید، استفاده کرده و همگی آنها دارای این تجهیزات شوند.
همچنین ماموران راهور پلیس تهران در تقاطع ها و چهارراه ها موظف هستند از این پس دستکش سفید به دست کنند.
گفتنی است رئیس پلیس تهران پیش از این توانسته بود در دوران ریاست بر راهور تهران، تعداد تلفات رانندگی شهر تهران را کاهش داده و برای سه سال متوالی در زمان ریاست سردار حسین رحیمی بر راهور تهران، این پلیس رتبه اول کاهش کشته ها و ساماندهی ترافیک را کسب کرده بود. همچنین در دوران ریاست وی بر استان سیستان و بلوچستان مقابله با اشارار و کشفیات مواد مخدر بسیار موفقیت آمیز بود.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است